Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy Đắk Lắk quyết định phân công, điều động ông Bạch Văn Mạnh, Tỉnh giấc ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh giấc ủy đến nhận công việc tại Sở Nội vụ (nhiệm vụ cụ thể do Chủ toạ UBND tỉnh quyết định) và làm Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Đơn vị Tỉnh ủy từ ngày 1/10/2019.

Điều động và bổ dụng ông Nguyễn Thượng Hải, Thức giấc ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đơn vị Tỉnh ủy giữ chức phận Chánh Văn phòng Thức giấc ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019;

Vấn đề động và bổ dụng ông È cổ Đình Quế, Tỉnh giấc ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giấc đảm nhiệm Phó Trưởng Ban Nội trị Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019.

Tiếp thụ và bổ nhậm ông Nai lưng Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ toạ Câu kết Phù hợp tác phố thức giấc đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Doanh nghiệp Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019;

Luân chuyển và chỉ định bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư đảm nhiệm Tỉnh Đoàn tham gia Ban Thi hành, Ban Thường vụ và đảm nhiệm Phó Bí thư Quận ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 1/10.2019;

Điều động ông Hà Huy Quang đãng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đơn vị Đảng ủy Khối các công ty thức giấc đến nhận công việc tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019;

Nhân tố động ông Đỗ Việt Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Rà soát Đảng ủy Khối các tổ chức thức giấc tới nhận công tác tại Quỹ đầu tư và sản xuất Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019.

Tại hội nghị, UBND tỉnh giấc cũng lên tiếng các quyết định của Chủ toạ UBND tỉnh giấc Đắk Lắk về việc tiếp nhận và yếu tố động, bổ dụng cán bộ.

Chi tiết: Tiếp thụ và bổ dụng ông Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Thức giấc ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, thời điểm 5 năm từ 1/10/2019 đến 1/10/2024;

Yếu tố động và bổ nhiệm ông  Y Mơ Mlô, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giấc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời điểm từ 1/10/2019 đến 1/10/2024;

Tiếp thụ và bổ dụng ông Đỗ Việt Tiến, Chủ nhiệm Ủy ban Rà soát Đảng ủy Khối các tổ chức thức giấc giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu cơ và Phát triển Đắk Lắk, thời điểm trong khoảng 1/10/2019 tới 1/10/2024.

Cắt cử ông Huỳnh Bài, Phó Chủ tịch Đoàn kết Thích hợp tác xã tỉnh giấc gánh vác quản lý Câu kết Thích hợp tác thị trấn tỉnh Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019 cho tới khi bầu chức danh Chủ toạ Liên hiệp Thích hợp tác thị trấn tỉnh giấc Đắk Lắk;

Yếu tố động ông Trần Tuấn Anh, Chủ toạ Câu kết Phù hợp tác xã tỉnh tới kiếm được công việc tại Ban Công ty Tỉnh giấc ủy từ 1/10/2019;

Tiếp thu và bổ nhậm ông Hà Huy Quang quẻ, Trưởng Ban công ty Đảng ủy Khối các tổ chức tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh giấc Đắk Lắk, thời điểm từ 1/10/2019 tới 1/10/2024.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: gia dat saigon