Ngày 10/10 đến đây CTCP Hưng Cường thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 4,3 triệu cổ hủ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cũ kĩ đông. Tỷ trọng tạo ra 15%, tương ứng cũ kĩ đông sở hữu 100 cũ kĩ phiếu được kiếm được về 15 cổ hủ phiếu mới. Trị giá phát hành theo mệnh giá hơn 43 tỷ đồng.

Vốn đầu tư tạo ra lấy trong khoảng lãi sau thuế theo Lên tiếng tài chính năm 2018 đã kiểm toán của công ti.

Kết quả buôn bán năm 2018 ghi nhận các chỉ số tuyệt hảo với doanh thu 4.061 tỷ và lợi nhuận đạt 182 tỷ, tăng 50% và 66% so với năm 2017. Lãi trên mỗi cổ hủ phiếu (EPS) trong khoảng mức 3.973 đồng tăng cao 6.089 đồng. Trong năm qua, HTN cũng đã tiến hành tạo ra cổ hủ phiếu để trả cũ kĩ tức năm 2017 với tỷ trọng 15% trên Vốn điều lệ.

Tính tới hết năm 2018 Hưng Hưng vượng Incons còn gần 254 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Bên cạnh công ty còn 3,6 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ sản xuất và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Dự kiến sau sản xuất Hưng Phồn thịnh Incons sẽ tăng vốn vấn đề lệ lên khoảng 330 tỷ đồng.

Hưng Cường thịnh Incons đã hoàn thành niêm yết chính thức đàm phán cũ rích phiếu trên HOSE trong khoảng tháng 11/2018 với giá đóng cửa cho phiên đàm phán đầu tiên 27.950 đồng/cũ kĩ phiếu. Tính trong khoảng khi cũ kĩ phiếu của HTN được niêm yết trên sàn cho đến nay, giá cũ rích phiếu của tổ chức kinh doanh giảm 30%. Hiện giá cổ hủ phiếu của tổ chức đang ngả nghiêng ở mức 19.550/cp.

Cổ phiếu giảm sâu, Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem nhiều hơn: dat xanh