Danh sách 22 công ti của Alibaba

1. Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, thị trấn 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM. Hàng quán 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, xã Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Cơ sở 2 đặt tại số 52, quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện khiến cho chủ tịch HĐQT, kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm giám đốc điều hành.

2. Công ti cổ phần Alibaba Law Firm, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phố 15, huyện Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm tổng giám đốc.

3. Công ti cổ lỗ phần Vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, huyện Bình Thạnh, TP.HCM, do Trang Chí Linh đứng tên làm tổng giám đốc.

4. Công ti cũ rích phần Địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52 quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên khiến tổng giám đốc.

5. Công ty cũ kĩ phần Địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên khiến cho giám đốc điều hành.

6. Công ty cũ kĩ phần BĐS địa ốc Chiến Thắng, hội sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm cho tổng giám đốc.

7. Công ty cũ kĩ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trằn Huy Phúc đứng tên làm giám đốc điều hành.

8. Công ty cổ lỗ phần BĐS Big Bang, hội sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên khiến tổng giám đốc.

9. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên khiến tổng giám đốc.

10. Công ti cổ lỗ phần Địa ốc Đầu cơ và sản xuất TL Land, hội sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm cho tổng giám đốc.

11. Công ti cổ lỗ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm tổng giám đốc.

12. Công ti cổ lỗ phần Địa ốc Long Thành Capital, hội sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên khiến cho tổng giám đốc.

13. Công ti TNHH Phong cách ALI33, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phố 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên khiến cho giám đốc.

14. Tổ chức kinh doanh TNHH Xây dựng Maluna, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phố 15, huyện Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên khiến cho giám đốc.

15. Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần ALI Xanh, hội sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do È Phúc Thạnh đứng tên khiến giám đốc.

16. Công ti TNHH Đầu cơ và Thương nghiệp địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm cho tổng giám đốc.

17. Công ty cổ hủ phần Địa ốc và đầu cơ tạo ra 108, hội sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên khiến giám đốc.

18. Tổ chức kinh doanh TNHH Truyền Thông ALI, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên khiến cho giám đốc.

19. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên khiến cho giám đốc.

20. Công ti TNHH Biện pháp nguồn vốn MTV ALI, hội sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, xã Phú Hữu, huyện 9, TP.HCM, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên khiến giám đốc.

21. Công ti cổ lỗ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, hội sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm cho giám đốc điều hành.

22. Tổ chức kinh doanh cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, hội sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên khiến giám đốc điều hành.


Tham khảo thêm: dat xanh