Tổng CTCP Đầu cơ phát hành xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) báo cáo giải trình liên quan đến không bằng nhau số liệu trên BCTC thích hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2019 so với công bố tổ chức kinh doanh tự lập.

Theo đó, số liệu về thu nhập 6 bốn tuần đầu năm 2019 chỉ vấn đề chỉnh hơn trăm triệu tiền việt do vứt bỏ thu nhập kinh doanh hàng hóa giữa các công ti con, còn 690,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên chi tiêu giá vốn vấn đề chỉnh tăng 21,64 tỷ đồng khi mà điều chỉnh giảm chi tiêu bán hàng số tiền 20,98 tỷ đồng – nguyên do do kiểm toán phân loại lại giữa giá vốn và chi tiêu bán hàng mảng du lịch, làm cho tăng giá vốn và giảm chi tiêu bán hàng.

DIC Corp (DIG) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 1.

Thu nhập nguồn vốn điều chỉnh tăng gần 2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính điều chỉnh giảm 20,36 tỷ đồng – nguồn cội do kiểm toán loại bỏ thoái vốn tại các công ti con. Kết quả, sau kiểm toán, thu nhập nguồn vốn đạt 19,8 tỷ đồng, trong khi chi phí nguồn vốn ghi nhận 6,6 tỷ đồng thay cho con số 27 tỷ đồng tổ chức kinh doanh tự lập trước đây.

Đáng để ý, tại thời điểm lập BCTC soát xét, công ti đã tập phù hợp đủ công bố tài chính của các công ty liên hiệp, ghi nhận lỗ tại các công ty cấu kết tăng 17,25 tỷ đồng so với số liệu tổ chức kinh doanh tự lập trước đây. Kết quả, DIC Corp ghi nhận lỗ 22,95 tỷ đồng trong khoảng các tổ chức kinh doanh hòa hợp trong nửa đầu năm.

Dường như, khoản thu nhập khác và chi tiêu khác giảm 1,4 tỷ đồng do nhân tố chỉnh bù trừ khoản thu, chi tiêu trong khoảng thanh lý của cải nhất thiết.

Những khởi thủy trên dẫn đến, 6 tháng đầu năm 2019 DIC Corp lãi sau thuế 39,2 tỷ đồng, tăng 9,8 tỷ đồng so với số lãi 29,4 tỷ đồng công ti tự lập trước đó – tương ứng mức yếu tố chỉnh tăng 33,3% so với số liệu lúc đầu. Trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ lỗ đông công ty mẹ đạt 40,4 tỷ đồng.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua dat