Sáng 23/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ huy Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì Hội nghị online toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong chấp hành các chỉ tiêu giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp bền vững.

Trụ cột quan trọng

Sau khi nghe lên tiếng và các quan điểm đàm đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận hiệu quả của nguồn hỗ trợ chế độ trong thực hiện mục tiêu giảm có năng lực tài chính thấp bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, trên cơ sở các nguồn lực huy động được, Ngân hàng Chế độ phường hội  đã triển khai 20 chương trình tín dụng, trong đó dồn vào một chỗ cho các chương trình nguồn hỗ trợ lớn như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận có điều kiện kinh tế eo hẹp, hộ mới thoát có điều kiện kinh tế eo hẹp; chương trình nước sạch sẽ và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay giải quyết việc làm cho; nguồn vốn vay sinh viên – sinh viên; nguồn hỗ trợ đối với vùng gian truân; cho vay hỗ trợ nhà ở cho người có năng lực tài chính thấp; nguồn hỗ trợ chính sách thị trấn hội dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với số dư nợ chiếm giữ tới 98%...

Ngoài ra việc gia tăng về số lượng, chất lượng nguồn hỗ trợ cũng được tăng lên, đi đúng vào đúng đối tượng. Trong khi nợ xấu của nền kinh tế lớn thì của chương trình nguồn hỗ trợ này, nợ quá hạn chỉ 0,4% và nợ khoanh chỉ 0,33%, hầu như không có nợ xấu.

“Có thể nói Nhà băng Chính sách thị trấn hội và chính sách nguồn đầu tư là một cột trụ cần thiết của Chương trình mục tiêu giang sơn về giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp bền vững. Nhờ cột trụ này, công đoạn 2015 – 2018, số hộ có năng lực tài chính thấp giảm rất với tốc độ cao, góp phần đẩy lùi, chặn lại nguồn hỗ trợ đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thi hành Chương trình tiêu chí nước nhà xây đắp nông thôn mới, giảm có năng lực tài chính thấp bền vững gắn với các đề án phát triển kinh tế - phố hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, ý thức cho người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chính sách tín dụng cho hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp là chế độ được khai triển phổ thông nhất, phục vụ một lượng lớn yêu cầu vốn cho người có năng lực tài chính thấp, ảnh hưởng trực tiếp và mang đến hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây cũng là chế độ xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước – chuẩn y Nhà băng Chế độ phố hội – với các đơn vị đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người có điều kiện kinh tế eo hẹp đối với chính quyền cơ sở qua việc giữ mối liên hệ, hướng dẫn làm cho ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng.

Vốn ủy thác còn hạn chế giễu

Điểm ra những xuất xứ của sự thành công, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đưa ra danh sách các mặt còn tồn tại, trong đó có việc vốn của địa phương ủy thác qua Nhà băng Chế độ thị trấn hội còn rất hạn nhạo báng, chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm hữu 6,8% tổng tài chính; khi mà đó, riêng Hà Nội là gần 2.873 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 1.687 tỷ đồng, Bình Dương 1.190 tỷ đồng. Cả nước chỉ có 32/63 tỉnh có mức ủy thác qua Nhà băng Chế độ xã hội trên 100 tỷ đồng.

Từ thực tiễn trên, Phó Thủ tướng buộc phải các địa phương tăng nhanh sự chỉ huy, chỉ huy của các ngành ủy đảng, chính quyền với hoạt động nguồn hỗ trợ chế độ phường hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, chiến lược, hoạt động thường  xuyên của các đơn vị quản lý ủy, các ngành, địa phương; tổ chức vận động tốt các nguồn lực cho nguồn vốn vay chế độ phố hội, gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho, đảm bảo  an sinh phường hội, giảm có năng lực tài chính thấp vững bền.

Phó Thủ tướng cũng nghĩ rằng, cần nâng cao hơn nữa bổn phận của MTTQ và các doanh nghiệp chính trị phường hội trong việc chấp hành nguồn hỗ trợ chính sách xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân với công tác này. Dồn vào một chỗ huy động nguồn lực và hoàn thiện hình thức chế độ nhằm chấp hành có hiệu quả hơn tín dụng chế độ từ nay đến năm 2020 và công đoạn 2021 – 2025.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng: Cần dành đầu tiên bằng phẳng vốn đầu tư ngân sách nhà nước để chấp hành các chương trình nguồn vốn vay chế độ thị trấn hội. Ảnh VGP/Thành Chung


Tập trung vốn khuyến mãi vào một mối

Đồng thời, dồn vào một chỗ các vốn đầu tư nguồn hỗ trợ chế độ thị trấn hội có xuất xứ trong khoảng ngân sách nhà nước tham gia một làm mai là Nhà băng Chế độ thị trấn hội, phân biệt rõ ràng chính sách tài khóa và chế độ tiền tệ, các hoạt động cho mượn theo chế độ tài khóa này đều phải được cấp bù lãi suất, cấp chi tiêu quản lý cho Nhà băng Chế độ thị trấn hội. Có cách thức chế độ tiếp diễn bố trí riêng danh mục vốn đầu tư trung hạn công đoạn 2021 – 2025 cho Nhà băng Chế độ phường hội và Nhà băng Phát triển Việt Nam.

“Bộ Nguồn vốn phân tích đề xuất hạn mức phát triển trái phiếu Chính phủ, để có mức vốn của nhà nước và có nguyên do Nhà nước đủ lớn cho Ngân hàng Chính sách thị trấn hội, có cơ chế cho Nhà băng  tự huy động vốn đầu tư trong phố hội để dồn vào một chỗ cho hộ mới thoát có năng lực tài chính thấp và hộ có mức sống làng nhàng, giải quyết sinh kế, vươn lên làm cho giàu”, Phó Thủ tướng buộc phải.

Theo Phó Thủ tướng, cần dành đầu tiên phẳng phiu vốn đầu tư ngân sách nhà nước để chấp hành các chương trình nguồn đầu tư chế độ xã hội và bảo đảm hoạt động định hình của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến việc sắp đến chấp hành Chương trình tiêu chí quốc tạo ra vững bền kinh tế - thị trấn hội các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số khi được Quốc hội phê chuẩn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước vietnam, Nhà băng Chế độ xã hội chủ động hấp thụ các ý kiến đề nghị để hoàn thành chính sách như nâng thêm mức cho vay, kéo dài thời điểm cho vay đối với hộ mới thoát có năng lực tài chính thấp, tăng mức cho vay đối với hộ sản xuất và các chương trình nước tinh khiết.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 2.

Ảnh VGP/Thành Bình thường


Dành phần vốn thích đáng cho người có điều kiện kinh tế eo hẹp

Hoan nghênh Thị trấn Hồ Chí Minh có chủ trương hàng năm sẽ bổ sung thêm chí ít 600 tỷ đồng cho mượn các đối tượng chế độ, Phó Thủ tướng yêu cầu HĐND, UBND các địa phương tiếp tục bỏ ra một phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung tài chính cho mượn các đối tượng chính sách phường hội trên khu vực.

“Tối thiểu mỗi địa phương không dễ dàng đến mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Nhà băng Chính sách xã hội. 16 tỉnh giấc cân đối được ngân sách thì chí ít phải có 500 tỷ đồng, còn Thủ đô và Thị trấn Hồ Chí Minh mỗi địa phương có chí ít 5.000 tỷ đồng, như vậy mới có nguồn lực để mở mang đối tượng, kéo dài thời gian và nâng mức cho mượn”, Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phó Thủ tướng bắt buộc năm 2020 và thời kỳ 2021 – 2025, tăng trưởng nguồn vốn vay hàng năm của Ngân hàng Chế độ thị trấn hội tối thiểu phải đạt 10%, quyết tâm ở mức 12%. MTTQ mở mang cuộc chuyển di Vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các đơn vị thị trấn hội, tổ chức, tư nhân bổ sung nguồn vốn cho nguồn hỗ trợ chế độ phường hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chế độ phường hội, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị các ngành, tăng nhanh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; thực hiện tốt việc huy động, điều hành và sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác ủy thác với các doanh nghiệp chính trị, phố hội, không để nảy sinh nợ đọng, nợ khoanh mới. Phó Thủ tướng xem xét Bộ Chiến lược và Đầu cơ, Bộ Tài chính không để nợ bổn phận của Nhà nước đối với Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Theo Thành Bình thường

Chinhphu.vietnam


Xem nhiều hơn: mua dat