Tại buổi làm việc với Ban điều hành dự án 6 ngày 10/8, Bộ trưởng Liên lạc Vận vận tải Nguyễn Văn Thể đòi hỏi Ban Điều hành công trình 6 xử lý mạnh doanh nghiệp, cá nhân liên quan trực tiếp khi để xảy ra sụt lún tại Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê (Gia Lai). 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đòi hỏi các Ban Quản lý công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải thi hành đúng các quy định hiện hành. Gần như các dự án phải bảo đảm chất lượng, khai thác tốt. Cục Điều hành xây dựng và chất lượng công trình giao thông giám sát toàn cục công tác giải ngân của các Ban quản lý dự án bảo đảm vâng lệnh đúng qui định luật pháp.

Với hư hỏng, sụt lún tại Công trình tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn hạn chế Chư Sê, ông Thể đòi hỏi Ban điều hành công trình 6 nhanh chóng có biện pháp toàn thể để giải quyết triệt để nhân tố về chất lượng tuyến tuyến đường.

Trước đây, trong các ngày từ 23/8 đến 3/9/2019, địa bàn quận Chư Sê (Gia Lai) xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến cho một vài đoạn Công trình các con phố Hồ Chí Minh hạn chế Chư Sê sinh ra lún, nứt dù đoạn dự án này mới thi công xong xuôi. Công trình có tổng mức đầu cơ gần 250 tỷ đồng, với tổng chiều dài 10,8 km, do Ban điều hành công trình 6 khiến cho chủ đầu tư.

Bộ Liên lạc Vận tải đòi hỏi Ban Quản lý công trình 6 và các tập đoàn, đơn vị có liên quan chủ trì phối hợp với Tư vấn thiết kế, Trả lời giám sát, Nhà thầu và các tổ chức có can dự lao vào rà soát, rà soát hiện trường trên toàn tuyến. Bình chọn xác định khởi thủy, buộc phải biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời những hư hỏng do bão anh em kéo dài, đảm bảo bình ổn công trình, tuyệt đối an toàn liên lạc cho người và các phương tiện nhập cuộc giao thông trên tuyến. 


Xem nhiều hơn: dat xanh