Tổng Công ty Tạo ra thị trấn Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) lên tiếng Nghị quyết HĐQT về việc chia cũ rích tức năm 2018.

Trả cổ lỗ tức bằng tiền tỷ lệ 5%

Theo đó, Kinh Bắc City hợp nhất ngày 25/10 đến đây sẽ chốt danh sách cổ hủ đông chi trả cổ hủ tức đợt 2 bằng tiền tỷ trọng 5%, tương ứng cổ hủ đông chiếm hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời gian trả tiền 29/11/2019.

Tương tự với gần 470 triệu cũ kĩ phiếu đang lưu hành, Kinh Bắc City sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cũ kĩ đông. Vốn đầu tư chi trả lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối của công ty tính tới 31/12/2019 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Trước đó ngày 15/7/2019 Kinh Bắc City đã chốt danh sách cũ kĩ đông trả cũ kĩ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 5%. Tính cả lần này cổ đông tổ chức kinh doanh kiếm được 10% cũ kĩ tức cho năm 2018.

Tạm dừng phương án chia cũ rích tức bằng cổ lỗ phiếu

Ngoài ra đó Kinh Bắc City cũng quyết định trợ thì dừng việc chi trả cổ lỗ tức bằng cổ lỗ phiếu tỷ lệ 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua.

Khởi thủy là để bảo đảm cũ rích phiếu không bị áp lực pha loãng, giảm nỗi lo cho cũ rích đông, thích hợp với tình hình thực tại và triển vọng phát hành của tổ chức.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Tình tiết giá cũ kĩ phiếu KBC trong 1 năm vừa qua.

Kết quả buôn bán

Kết quả buôn bán, năm 2018 Kinh Bắc City đạt hơn 2.491 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi năm trước đây. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức tăng trưởng 30,7%, lên gần 809 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ hủ đông công ti mẹ đạt 746 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Dường như còn 989 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần và giữ số cổ phiếu quỹ giá trị 364 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính riêng 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ, còn lãi sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 90% so với lãi đạt được 6 04 tuần đầu năm 2018.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: gia dat saigon