Theo Hiệp hội Bảo hiểm vn (IAV), thu nhập thuần phí bảo hiểm nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 48.134 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ), thấp hơn mức tăng trưởng 32% trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu phí hợp đồng mới đạt 14.759 tỷ đồng, tăng 15%, thấp hơn rộng rãi so với mức tăng 32% cùng kỳ năm ngoái.

Theo đánh giá của chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cơ cấu doanh thu phí mới cũng có sự biến động mạnh ở hai vật phẩm chính là "câu kết đầu tư" và "hỗn hợp". 

Thu nhập phí trong khoảng item "kết hợp đầu cơ" lớn mạnh 52% so với cùng kỳ, đóng góp 70% tổng thu nhập phí mới (tỷ lệ này trong 6 bốn tuần đầu năm 2018 là 60%) biến thành động lực phát triển chính của thu nhập phí mới. Dường như đó, doanh thu phí từ sản phẩm "hỗn thích hợp" giảm mạnh 38%. Tỷ trọng của mảng này trong tổng thu nhập phí mới cũng giảm từ mức 25% trong 6 04 tuần đầu năm 2018 xuống còn 14% trong nửa đầu năm nay.

VDSC nghĩ rằng, sự thay đổi thu nhập của 2 vật phẩm trên xuất phát trong khoảng việc các công ty bảo hiểm tăng cường việc bán item "câu kết đầu tư" sau khi có Nghị định mới luật pháp về điều kiện đại lý được bán item đoàn kết đầu cơ. Chi tiết, Nghị định 151/2018/ NĐ-CP, có hiệu lực trong khoảng 04 tuần 11/2018, sửa đổi một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP và Nghị định 67/2014 / NĐ-CP, đào thải qui định đòi hỏi các đại lý phải có kinh nghiệm giải đáp bảo hiểm hoặc làm cho việc trong lĩnh vực tài chính, nhà băng và bảo hiểm, để được bán bảo hiểm liên minh đầu cơ.

Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm chủ động giảm bán item bảo hiểm hỗn phù hợp trong công đoạn lợi nhuận suất TPCP thấp. Bởi lẽ, lợi nhuận suất TPCP nhàng nhàng là một thông số được sử dụng trong tính toán đề phòng toán học và lãi suất TPCP trung bình càng thấp, chi phí đề phòng toán học càng cao, giả dụ tăng nhanh doanh số đối với item này, chi phí trích lập dự phòng toán học có thể sẽ tăng cường. 

"Vì thế, cho tới khi lợi nhuận suất trúng thầu TPCP tăng trở lại, chúng tôi rằng các tổ chức kinh doanh bảo hiểm sẽ chưa đẩy mạnh số tiền thu về từ việc bán sản phẩm vật phẩm bảo hiểm hỗn hợp", lực lượng phân tích phản hồi. 

Lãi suất trái phiếu chính phủ thấp, các công ty bảo hiểm tăng trưởng thận trọng - Ảnh 1.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất