Nằm ở ngoại thành, cạnh dòng suối, chủ sở hữu ngôi nhà đã quyết định hạn chế giễu làm cửa để có thể hưởng thụ hết bầu không khí trong sạch mà tự nhiên đem lại.

Từ Khóa:


Đọc thêm: mua dat