Việc bàn giao lại quỹ đất sau di dời cho đô thị tại các cơ sở vật chất đã thực hiện di dời chủ đạo do tổ chức chủ động thực hiện. Theo đó, cần ban hành dè bỉu tài, quy định buộc phải việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời để đô thị dành đầu tiên xây đắp, phát triển nhà cửa công cộng.

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng về lịch trình di dời các bộ lĩnh vực cơ sở vật chất ô nhiễm, cơ sở vật chất kĩ nghệ ra khỏi nội thành, UBND thành phố Thủ đô cho biết, ngay sau khi Luật Hà Nội có mặt trên thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 130 ngày 23/1/2015 giao các bộ, lĩnh vực chủ trì xây dựng danh mục, chỉ tiêu, lộ trình và biện pháp di dời tập đoàn, cơ sở giáo dục, hạ tầng y tế ra khỏi nội thành.

Đồng thời giao UBND đô thị chủ trì xây dựng danh mục, mục tiêu, lộ trình và giải pháp di dời các hạ tầng công nghiệp ra khỏi nội đô.

Tất nhiên, căn bản công việc di dời đến nay vẫn còn chậm chạp và còn phổ quát vướng mắc, khó khăn.

Theo công bố, tới nay, danh mục, mục tiêu, lộ trình và giải pháp di dời cơ quan, cơ sở vật chất giáo dục, y tế ra khỏi nội thành chưa được các bộ ngành nghề khai triển, trình Thủ tướng phê thông qua.

UBND đô thị cũng nhắc đến tình trạng, quỹ đất sau di dời được sử dụng khiến cơ sở 2 hoặc lập dự án đầu cơ xây dựng kinh doanh, thương mại (trên hạ tầng quan điểm chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ), trạng thái không bàn giao quỹ đất sau di dời cho thị trấn để quản lý, khai thác sử dụng để bổ sung hạ tầng thị trấn hội, cơ sở vật chất kỹ thuật cho địa phương.

Nguồn gốc chủ đạo được đưa ra danh sách là do vốn đầu tư chấp hành cho công tác di dời quá lớn, thiếu chế độ, chính sách sử dụng quỹ đất của trụ sở sau khi di dời, cơ chế huy động nguồn lực đầu cơ; sự phối hợp các bên liên quan và chưa có sự tham gia cuộc quyết liệt của các bộ lĩnh vực, cấp chính quyền.

Theo UBND thị trấn, công việc di dời các hạ tầng công nghệ, chế biến gây ô nhiễm còn chậm chạp, manh mún do chạm chán phổ thông khó khăn, vướng bận rộn về vốn đầu tư, chế độ, chính sách hỗ trợ, cách thức di dời; việc bàn giao lại quỹ đất sau di dời cho đô thị tại các cơ sở vật chất đã chấp hành di dời chủ công do đơn vị chủ động thi hành.

Về các biện pháp, UBND thị trấn kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo các Bộ lĩnh vực phối hợp với UBND thành phố và các tổ chức can dự sớm hoàn chỉnh các quy hoạch ngành nghề, danh mục, chỉ tiêu, lộ trình và biện pháp di dời các tập đoàn, tổ chức, cơ sở vật chất y tế, cơ sở vật chất giáo dục ra ngoài khu vực nội đô.

song song, ban hành cơ chế tạo động lực công ty chuyển đổi ngành nghề nghề, chuyển mục đích dùng đất thích hợp với quy hoạch hoặc tình nguyện di dời; ban hành chế tài, quy định bắt buộc việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời ra ngoài khu vực nội đô để đô thị dành đầu tiên xây dựng, sản xuất tòa tháp công cộng, cây cỏ, bãi đỗ xe, nhà cửa cơ sở vật chất phố hội và khoa học đô thị, tạo ra kinh tế thị trấn hội của Hà Nội.

UBND đô thị cũng kiến nghị Bộ Xây đắp phối thích hợp với các bộ ngành nghề đề xuất Thủ tướng Chính phủ yếu tố chỉnh bổ sung thẩm quyền phê phê chuẩn danh mục cơ sở nhà, đất phải di dời do gây ô nhiễm môi trường hoặc không thích hợp quy hoạch xây dựng thành phố.

Theo lên tiếng của UBND thị trấn, về cơ bản các hạ tầng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đều đang tiếp diễn sử dụng cơ sở vật chất cũ. Riêng Trường Đại học y tế đồng đội tại số 138B Giảng Võ, quận Ba Đình đã được di dời đến địa điểm mới tại quận Bắc Trong khoảng Liêm, địa điểm này thực hiện theo công trình hợp đồng BT. Thị trấn cũng đã sắp xếp quỹ đất dồn vào một chỗ tại khu vực Tây Hồ khoảng 20ha và Mễ Trì khoảng 55 ha để di dời trụ sở các bộ lĩnh vực.

Về di dời các cơ sở công nghệ, 67 cơ sở vật chất công nghệ phải di dời đã có quyết định chuyển mục đích dùng đất sang xây dựng nhà đất, những nơi công cộng, cơ sở kỹ thuật, đất dịch vụ thương nghiệp với diện tích 102,07 ha, trong đó 39,33ha cho nhà đất, còn lại cho bến xe và cơ sở vật chất khoa học, phục vụ. 27 hạ tầng kĩ nghệ phải di dời cũng đã được UBND thị trấn chấp nhận chủ trương hoặc phê phê chuẩn quy hoạch cho phép chuyển mục đích dùng đất với tổng diện tích hơn 38,6ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cùng các sở ngành và 12 quận tổng hợp, chuẩn hoá danh mục, số lượng các hạ tầng đóng chai gây ô nhiễm môi trường buộc phải di dời tại 12 huyện là 117 cơ sở.


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản