Chi tiết, tại dự án xây dựng kè kiên cố bảo kê khu dân cư ấp Rạch Lá, phố An Thới Đông, quận Cần Giờ, hệ số yếu tố chỉnh giá đất ở là 9,757; đất nông nghiệp trong khoảng 7,070 đến 7,985. Đối với mức cung cấp tập huấn, chuyển đổi nghề nghiệp và kiếm tìm việc làm cho hộ gia đình, tư nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình tư nhân trực tiếp chế biến nông nghiệp, hệ số nhân tố chỉnh là 3,5.

Tại dự án Cống kiểm soát triều Phú Xuân, thị xã Nhà Bè, hệ số nhân tố chỉnh giá đất ở để sắp xếp tái định cư thuộc Khu cư dân Rạch Nò, thị trấn Phú Xuân, quận Nhà Bè là 8,795.

Tại công trình đầu cơ xây dựng nhà cửa Upgrade, mở mang đường Đình Giao Khẩu, huyện 12, hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 11,993 đến 13,363; đất nông nghiệp từ 13,274 tới 16,523 và đất ở bố trí tái định cư là 7,306.

Tại dự án xây đắp kè chắc chắn bảo vệ khu dân cư An Hòa (Tắc Ráng tổ 27, 28), phố An Thới Đông, huyện Cần Giờ, hệ số nhân tố chỉnh giá đất ở là 6,507; đất nông nghiệp trong khoảng 7,966 đến 7,985. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, biến đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ mái ấm, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ mái nhà cá nhân trực tiếp đóng gói nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,5.

Tại dự án xây dựng Trường tiểu học Hưng Long, xã Hưng Long, quận Bình Chánh, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trong khoảng 17,720 tới 19,154. Đối với mức cung cấp tập huấn, biến đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ mái nhà, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ mái ấm cá nhân trực tiếp đóng gói nông nghiệp, hệ số vấn đề chỉnh là 3,25.

Tại công trình xây dựng kiên cố tuyến kè bảo kê khu cư dân ấp Bình Mỹ và ấp Bình Trường, thị trấn Bình Khánh, thị xã Cần Giờ, hệ số vấn đề chỉnh giá đất ở để sắp xếp tái định cư trong khoảng 14,116 đến 14,820.

Tại dự án xây đắp kè cứng cáp kiểm soát an ninh khu dân cư An Hòa (đoạn từ kè Bà Tổng đến ngã ba sông Soài Rạp), xã An Thới Đông, quận Cần Giờ, hệ số yếu tố chỉnh giá đất ở trong khoảng 9,757 đến 9,867; đất nông nghiệp trong khoảng 6,206 đến 7,718. Đối với mức cung cấp tập huấn, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ mái nhà, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ mái ấm cá nhân trực tiếp chế biến nông nghiệp, hệ số yếu tố chỉnh là 3,5.

Tại dự án Xây đắp kè chắc chắn ven sông Soài Rạp kiểm soát an ninh khu dân cư (đoạn trong khoảng ngã ba rạch Bà Tổng đến Rạch Giông), phường An Thới Đông, thị xã Cần Giờ, hệ số yếu tố chỉnh giá đất ở từ 9,826 tới 10,047; đất nông nghiệp trong khoảng 6,202 đến 6,206. Đối với mức cung cấp huấn luyện, chuyển đổi nghề nghiệp và kiếm tìm việc khiến cho hộ gia đình, tư nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ mái nhà cá nhân trực tiếp đóng gói nông nghiệp, hệ số nhân tố chỉnh là 3,5.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bat dong san