Cụ thể, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội lao vào chủ trì, phối thích hợp với các tổ chức, doanh nghiệp công dụng khiến cho rõ phạm vi, giới hạn khu vực ô nhiễm môi trường, chừng ô nhiễm; cội nguồn; nghĩa vụ can dự; các biện pháp khắc phục; tiếp tục theo dõi, quan trắc cốt truyện chất lượng không gian, chỉ huy các tổ chức, tổ chức công dụng khẩn trương triển khai các giải pháp kịp thời đối phó sự cố; doanh nghiệp theo dõi, thăm khám sức khỏe kịp thời cho cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng của sự cố.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cần có biện pháp trước mắt giúp Công ti Rạng Đông phục hồi chế biến. Về lâu dài tiếp tục khai triển chấp hành việc di dời Công ti này và các cơ sở vật chất, nhà máy có sử dụng hóa chất độc hại, nguy khốn ra khỏi khu vực đô thị và khu vực dồn vào một chỗ đông dân cư theo Chiến lược đã được chỉ đạo; làm cho làm mối công khai kịp thời thông tin về sự cố không gian; chủ động phối phù hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cung ứng tin tức kịp thời, đúng đắn; thống nhất với Bộ Khoáng sản và Không gian (TNMT), Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghiệp vn để kịp thời ra khuyến cáo ứng dụng các giải pháp vệ sinh phòng phòng ngừa, kiểm soát an ninh sức khỏe cho quần chúng khu vực bị ảnh hưởng do sự cố.

Bộ Công Thương tăng nhanh công việc điều hành nhà nước về nhập khẩu, quản lý và sử dụng hóa chất; cung cấp thông tin, số liệu về du nhập, sử dụng hóa chất, thủy ngân và hàm lượng thủy ngân có trong bóng đèn huỳnh quang, compact của Công ti Rạng Đông, gửi Bộ TNMT, UBND TP Hà Nội.

Bộ Vốn đầu tư cung cấp cho UBND TP Hà Nội và Bộ TNMT tin tức về khối lượng thủy ngân lỏng và viên Amalgam được Công ty Rạng Đông du nhập về làm nguyên liệu đóng hộp.

Bộ Y tế chủ trì, phối phù hợp UBND TP Thủ đô bình chọn khuôn khổ, hạn độ ô nhiễm tác động đến sức khỏe người dân; xây đắp chương trình theo dõi, khám sức khỏe nhiều lần, định kỳ cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ TNMT tiếp diễn hỗ trợ Thủ đô thi hành dò xét, đánh giá phạm vi và hạn độ ô nhiễm không gian để yêu cầu thu nhặt, giải quyết các chất thải nguy hiểm nảy sinh do vụ cháy; hướng dẫn phương án xử lý, làm mới khu vực bị ô nhiễm.

Bộ Công an chỉ đạo, đẩy nhanh công tác dò xét, xác định khởi thủy gây cháy nổ, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc TW phải tiến hành kiểm tra, thống kê toàn bộ các cơ sở vật chất đóng hộp, kinh doanh có dùng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hại và có cách thức để quản lý nghiêm ngặt...

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản