Thực tiễn phổ biến công trình giá đất đền bù cho dân thấp hơn đa dạng so với giá đất tổ chức chuyển nhượng cho người khác sau khi đầu tư, nên dân không đồng thuận, tố giác kéo dài, Chính phủ nêu một trong những xuất xứ khiến tình hình cáo giác, tố giác vẫn tình tiết tinh vi.

Chiều 11/9, công bố Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công việc khắc phục cáo giác, tố cáo năm 2019, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết năm 2019, tình hình tố giác, tố cáo của công dân vẫn tình tiết tinh vi, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng (kỳ họp Trung ương, Quốc hội, cuộc chạm chán thượng đỉnh Mỹ -Triều tại Hà Nội ...) và các ngày nghỉ lễ, tết của tổ quốc.

Đã giải quyết 388 người vi phạm

Theo thông báo, trong năm 2019 có 478.237 lượt công dân đến tổ chức hành chính nhà nước tố cáo, tố giác, kiến nghị, đề đạt (tăng 4,3% so với năm 2018), với 304.180 vụ việc (tăng 9,1%), có 4.611 lượt đoàn đông người (giảm 0,6%).

Các tổ chức hành chính hấp thụ 299.544 đơn thư các loại, có 194.469 đơn chứng nhận giải quyết (chiếm giữ 64,9% tổng số đơn hấp thụ), trong đó có 58.717 đơn cáo giác, 22.199 đơn cáo giác với 23.357 vụ việc cáo giác, 8.401 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của công ty hành chính nhà nước.

So với năm 2018, số đơn thư các loại hấp thu giảm 7%; đơn tố cáo giảm 5,5%, đơn cáo giác giảm 11,3%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 6,8%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 6,6%.

Về kết quả, các công ty hành chính nhà nước đã khắc phục 27.130 vụ việc khiếu nại, tố giác thuộc thẩm quyền, đạt tỷ trọng 85,4%. Qua giải quyết tố cáo, tố giác đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho số đông, cá nhân 205,5 tỷ đồng, 24,1 ha đất; khôi phục, bảo đảm lợi quyền cho 1.889 đồng đội, cá nhân; kiến nghị giải quyết vi phạm 597 người (đã giải quyết 388 người), chuyển cơ quan dò hỏi 20 vụ, 26 đối tượng.

Khiếu nại về đất đai tiếp tục tăng

Cũng như nhiều năm trước, số đơn khiếu nại về ngành đất đai tiếp tục chiếm giữ đa phần trong tổng số đơn cáo giác (67,7% tăng 5,9% so với năm 2018), trong đó tập trung cơ bản tham gia các vấn đề như: thu hồi đất, bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư, cáo giác, tranh chấp đất đai có căn nguyên là đất do nông, lâm trường quản lý, can hệ tới dùng đất an ninh, quốc phòng, việc biến đổi mô phỏng chợ truyền thống, khiếu kiện, mâu thuẫn tại các dự án bất động sản, thu phí tại các trạm BOT.

Về cáo giác, nội dung cốt yếu là khiếu nại cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố tình khiến trái trong quản lý, thực thành lập vụ, bao che cho cấp dưới gây thiệt hại tới quyền, ích lợi hợp lí của tư nhân, tổ chức và Nhà nước. Một vài trường hợp người tố cáo chuyển sang khiếu nại, chủ công là do kết quả khắc phục tố giác chưa phục vụ được ước vọng của người tố giác.

Phân tích nguồn cội của tình hình, tố giác tố cáo hiện giờ, Chính phủ nghĩ rằng một vài chế độ, chế độ luật pháp còn bất cập, chưa thích hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Như luật pháp về bồi hoàn, cung cấp, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi theo hướng càng ngày càng có lợi cho người có đất bị thu hồi, tạo vấn đề kiện thuận lợi để đáp ứng được các trường thích hợp mới, nhưng lại nảy sinh các trường phù hợp bị thu hồi từ những năm trước so bì, phát sinh cáo giác, cáo giác.

Việc thu hồi đất của dân để giao cho đơn vị đầu tư, chấp hành các công trình có mục đích thương mại do có sự không bằng nhau địa tô nên dù rằng vụ việc đã được khắc phục theo luật pháp nhưng công dân không tán đồng, tiếp diễn cáo giác, tố giác kéo dài với thái độ gay gắt, phản ứng.

Vài vụ việc khiếu nại về nhà đất do lịch sử để lại công dân vẫn tố cáo kéo dài, khi mà chế độ đã thay đổi không còn phù hợp hoặc không có hồi tố, cơ quan nhà nước gặp gian nan khi áp dụng qui định để khắc phục hoàn thành điểm, báo cáo nêu rõ.

Chính phủ cũng đánh giá, công việc tiếp công dân, khắc phục cáo giác, cáo giác còn có những hạn chế nhạo nhất định, thủ trưởng tổ chức hành chính ở một vài nơi chưa thực hiện nghiêm theo quy định của luật pháp. Còn hiện trạng tránh né, đùn đẩy nghĩa vụ, thiếu nỗ lực trong việc tiếp công dân, hội thoại với dân, lưu ý, giải quyết tố cáo, tố cáo. 

Một vài vụ việc can dự tới quyền và lợi ích của dân khắc phục chậm trễ (hoặc không giải quyết), công dân tố cáo, tố giác phổ thông lần, thậm chí có những vụ việc khắc phục không đúng chính sách, qui định, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, dẫn đến công dân phản ứng, cáo giác, khiếu nại gay gắt.

Vài bộ, ngành nghề, địa phương có tỷ trọng khắc phục vụ việc tố cáo, cáo giác đạt thấp hơn so với chỉ tiêu đã đề ra. Nhự các bộ: Xây dựng đạt 11,4%, Khoáng sản và Không gian 50%, Tư pháp 62,5%. Các tỉnh: Quảng Ngãi 56,6%, Bắc Kạn 57,4%, Lai Châu 66,7%, Nam Định 67,0%, Hưng Im 67,6%,...

Trong khi đó, chỉ tiêu của Chính phủ tại thông báo tố giác, cáo giác năm 2018 là phấn đấu khắc phục tố giác, cáo giác năm 2019 đạt tỉ lệ trên 85%.   


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản