Trong khoảng ngày 25 đến 27/9, tại Thủ đô, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 39. Ông È Cẩm Tú, Bí thơ Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp đã để ý, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thức giấc ủy Khánh Hòa và một số tư nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, thuộc tính, hạn độ, hậu quả vi phạm; căn cứ qui định của Đảng về giải quyết kỷ luật đơn vị đảng và đảng viên, UBKT Trung ương bắt buộc Ban Bí thơ chú ý, chấp hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Phó Bí thư Thức giấc ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ toạ UBND thức giấc); ông Lê Đức Vinh (Phó Bí thơ Tỉnh ủy, Bí thơ Ban cán sự đảng, Chủ toạ UBND tỉnh giấc) và ông Đào Công Thiên (Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ toạ UBND thức giấc Khánh Hòa).

UBKT Trung ương quyết định thực hiện kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy, nguyên Phó Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ toạ UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Thanh Quang quẻ , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh giấc ủy Khánh Hòa có vi phạm, thiếu sót rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Quang đang bận bịu bệnh hiểm có năng lực tài chính thấp, UBKT Trung ương chưa xem xét, giải quyết kỷ luật theo quy định.

Trước đây, tại kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định: Ban Thường vụ Thức giấc ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế nhạo khiến việc; thiếu nghĩa vụ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra phổ quát vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các công trình đầu cơ xây đắp, vi phạm các luật pháp của Đảng, luật pháp của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây đắp, vốn đầu tư, thuế…, gây hậu quả rất hiểm nguy, làm thất thoát rất lớn của cải và ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Thanh Quang đãng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thơ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thơ Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh giấc và ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thơ Tỉnh ủy, nguyên Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Chủ toạ UBND tỉnh cùng chịu bổn phận về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thức giấc ủy và chịu bổn phận chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc; ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thức giấc ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND thức giấc và ông Đào Công Thiên, Thức giấc ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ toạ UBND thức giấc cùng chịu bổn phận về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND thức giấc và nghĩa vụ cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã tác động xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây phản ứng trong phường hội, đến mức phải lưu ý, chấp hành kỷ luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Xem thêm: bds