CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn thành ký hòa hợp tác chiến lược với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tập đoàn KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã lên tiếng khoảng đầu cơ gần 650 tỷ đồng để mua vào 21,6 triệu cũ rích phiếu ưu đãi có quyền biến đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ biến thành một trong những cũ kĩ đông ý tưởnrg và là nhà đầu tư ngoại đầu tiên của công ty với tỷ lệ sở hữu 3,55% vốn cổ hủ phần. Thời điểm giảm giá cũ rích tức kéo dài 6,5 năm với tỷ trọng nhất định là 5,5%/năm trong 1,5 năm trước tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa Tổ chức kinh doanh và DEG.

Toàn bộ số lượng cổ phần khuyến mại này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được biến đổi thành cũ rích phần rộng rãi theo đòi hỏi của nhà đầu tư vào bất cứ thời điểm sau ngày phát triển. Giá biến đổi sẽ do Công ty và nhà đầu tư ký hợp đồng tại thời gian biến đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cũ rích phần ưu đãi sẽ bị hạn dè bỉu chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể trong khoảng ngày phát triển.

Với giá niêm yết thành công bình quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cũ kĩ phiếu đang giao dịch trên thị trường của SBT trong thời điểm hiện tại. Được biết, trong sự thích hợp tác lâu dài, DEG không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn ý tưởnrg, trải nghiệm quản trị cũng như phương thức vận hành và hoạt động buôn bán.

Toàn bộ số tiền chiếm được từ việc chào bán riêng lẻ sẽ được SBT sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay can dự tới thương vụ sáp nhập nhà máy luyện các con phố công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng chất liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, song song tài trợ chi tiêu đầu cơ cho hoạt động cơ giới hóa, mở rộng đóng gói các con phố organic tại gia máy này. Khoản đầu cơ trong khoảng DEG sẽ góp đa phần trong quá trình dịch chuyển cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm bảo đảm nguồn lực bất biến cho thời kỳ phát hành vững bền của SBT.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bds