CTCP Xây dựng số 5 (mã chứng khoán SC5) thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể Xây đắp số 5 bị phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt: 277 triệu tiền việt, trong đó phạt thuế GTGT 80,4 triệu tiền việt và phạt thuế TNDN số tiền 196,4 triệu tiền việt;

Hình như Xây dựng số 5 còn phải giải quyết hậu quả, bao gồm:

- Truy hỏi thu thuế GTGT số tiền gần 402 triệu tiền việt;

- Tầm nã thu thuế TNDN số tiền gần 982 triệu đồng;

Tổng số tiền tuy thu thuế lên tới gần 1,4 tỷ đồng.

- Số tiền đủng đỉnh nộp thuế GTGT, TNDN hơn 131 triệu đồng. Số tiền lờ đờ nộp được tính tới hết ngày 12/09/2019.

Tổng cộng các khoản Xây đắp số 5 phải nộp bổ sung truy nã thu, tiền lừ đừ nộp, tiền phạt là gần 1,8 tỷ đồng.Công ty có bổn phận nộp số tiền thuế, số tiền lờ đờ nộp và tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể trong khoảng ngày nhận được quyết định.

Năm 2018 Xây đắp số 5 đã làm được kết quả buôn bán phát triển khá cao, cụ thể công ti ghi nhận thu nhập thuần đạt gần 2.597 tỷ đồng, vượt 24% chỉ tiêu ý tưởnrg. Tất nhiên tốc độ tăng thu nhập thấp hơn vận tốc tăng của giá vốn nên lãi sau thuế thu về đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 34% so với kết quả lợi nhuận làm được năm 2017 và vượt 18% tiêu chí kế hoạch năm.

Vân Thu

Theo Nhịp Sống Việt


Có thể bạn quan tâm: bds