Duyệt hoạt động kiểm toán 2020 xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc khai triển các biện pháp xử lý nợ xấu và giữ vững, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay.

Trong một thông báo mới phát triển, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020 dự định toàn ngành dồn vào một chỗ kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với kế hoạch kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với ngành nghề doanh nghiệp và các công ty tài chính - nhà băng sẽ chọn lựa các tổ chức, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước có quy mô thích hợp để kiểm toán thông báo tài chính, các hoạt động liên quan tới điều hành, sử dụng vốn, của cải nhà nước năm 2019. Gồm, các tổng tổ chức kinh doanh trực thuộc Tổ chức Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM...

Việc kiểm toán khối này sẽ cấu kết với việc bình chọn công việc tái cơ cấu đơn vị nhà nước, trung tâm là công ty, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước. Bình chọn thực trạng công việc điều hành tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các công ty được kiểm toán. Đánh giá các hoạt động điều hành, đảm bảo phát hành lành mạnh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ nội địa như: thi hành các quy định của qui định về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, phục vụ tiêu xài cần thiết…

2020 Kiểm toán Nhà nước cũng dự định thi hành kiểm toán thông báo nguồn vốn, các hoạt động can dự tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước năm 2018 của Nhà băng nhà nước và vài ngân hàng có diện tích lớn (Ngân hàng Nông nghiệp và sản xuất vùng quê; Nhà băng Thương nghiệp cũ rích phần Ngoại thương vietnam… ) để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chế độ tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu hoạt động mua bán nguồn vốn, trọng điểm là ngân hàng thương nghiệp và các đơn vị nguồn đầu tư. Chỉ tiêu nữa là xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc khai triển các biện pháp giải quyết nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn hỗ trợ theo đề án "Giải quyết nợ xấu của chuỗi hệ thống các công ty nguồn vốn vay" được phê phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại chuỗi hệ thống công ty tín dụng gắn với giải quyết nợ xấu công đoạn 2016 - 2020" và việc thí nghiệm giải quyết nợ xấu của các công ty tín dụng theo quyết nghị 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với chỉ tiêu trên, lĩnh vực đơn vị và tổ chức vốn đầu tư - ngân hàng, Kiểm toán nhà nước dự định thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm Ngân hàng nhà nước, 12 công ty, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước và 3 ngân hàng thương mại.

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2020, Kiểm toán nhà nước dự kiến lựa chọn kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, khuôn khổ rộng để doanh nghiệp kiểm toán nhằm đánh giá trọn vẹn, xuyên suốt công tác điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, dùng tài chính đầu tư công, góp phần giảm nợ công, tạo ra kinh tế phường hội .

Như, điều hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ vốn đầu tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển vùng quê, Bộ Giao thông vân chuyên chở. Kiểm toán việc điều hành và sử dụng vốn đầu tư theo nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Tòa án quần chúng vô thượng, Viện Kiểm sát quần chúng tối cao và Bộ Tư pháp năm 2019 và Công tác quản lý nợ công năm 2019...

Trong ngành đầu cơ xây đắp và chương trình dự án, Kiếm toán nhà nước dự kiến thi hành 34 cuộc kiểm toán công trình đầu tư, trong đó có đa dạng công trình lớn, được dư luận niềm nở.

Như các công trình BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm Tp.HCM; Đầu cơ xây đắp con đường vòng đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến trục đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến tuyến phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh không gian Tp.HCM; tuyến đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án tuyến đường sắt thị trấn Thủ đô...

Theo Hà Vũ

VnEconomy


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất