1. Chậm nhất đến ngày 1-1-2020, Tổ chức BHXH phải thực hiện tạo ra thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT (Căn cứ tham gia điểm g, khoản 5, yếu tố 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Đến năm 2020, Cơ quan BHXH phải hoàn thành việc xây đắp và điều hành cơ sở vật chất dữ liệu điện tử về điều hành BHXH trong phạm vi cả nước (Căn cứ vào khoản 2, điều 9 Luật BHXH 2014).

3. Từ năm 2020, công lao nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm kỹ năng công phu từ 61% trở lên (Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 55 Luật BHXH 2014). Bây giờ, công trạng nam đủ 54 tuổi và công tích nữ đủ 49 tuổi là đã chứng nhận về tuổi để được hưởng lương hưu khi suy giảm kỹ năng công tích từ 61% trở lên.

4. Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới thừa hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương bốn tuần đóng BHXH; bây giờ chỉ cần đủ 18 năm đóng BHXH (Căn cứ tham gia điểm a, khoản 2, vấn đề 56 Luật BHXH 2014).

5. Người công huân tham gia BHXH trong khoảng ngày 1-1-2020 tới ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của lương thuởng tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ vào khoản 1, yếu tố 62 Luật BHXH 2014).

6. Tới năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH (Căn cứ vào khoản 2, yếu tố 96 Luật BHXH 2014).

H.Lê

Người công huân


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất