Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thành Phong Chủ toạ Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, thị trường nguồn vốn có vai trò cần thiết trong việc huy động các nguồn lực thị trấn hội, góp phần sử dụng hiệu quả tài chính. Đây còn là yếu tố cốt lõi xúc tiến lớn mạnh kinh tế của phần nhiều các thị trấn trên thế giới, tại NewYork dịch vụ tài chính choán tỷ lệ 46% trong tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế, tại London (Anh) là 42%, tại Thượng Hải (Trung Quốc) là 27% và tại Singapore là 29%.

"Điều đó cho thấy, mô hình vững mạnh của các đô thị đa số dựa vào thị trường vốn đầu tư và việc sinh ra nên một Trọng điểm tài chính quốc tế là khuynh hướng thế tất của kỷ nghuyên, là giai đoạn bắt buộc phải trãi qua khi trở thành thành phố toàn cầu", Chủ toạ Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh chắc chắn.

Đối với TP. HCM, ngay từ năm 2002, nhằm bắt kịp với xu hướng thời đại, thành phố đã có khát vọng trở thành Trung tâm vốn đầu tư của khu vực và từng bước hội nhập toàn cầu. Bởi thế, ngay trong khoảng năm 2001, hoạt động mua bán vốn đầu tư đã được xác định là một trong 9 lĩnh vực dịch vụ căn bản của thành phố và ngay từ năm 1998, Sở Giao dịch chứng khoán đã được thiết kế tại đô thị.

TP. HCM hiện là địa bàn hoạt động của 48 hội sở chính các TCTD, 29 chi nhánh của nhà băng nước ngoài, 413 chi nhánh của các TCTD, 1.616 phòng đàm phán và 25 văn phòng thây mặt của TCTD nước ngoài. Tính đến ngày 30/9/2019, trên khu vực Tp HCM, huy động vốn ước đạt gần 2 triệu 400 nghìn tỷ đồng (chiếm đoạt 27,91 % tỷ trọng vốn huy động cả nước), dư nợ nguồn đầu tư đạt 2 triệu 200 nghìn tỷ đồng (chiếm đoạt 27,96 % tỷ trọng dư nợ của cả nước). 

Đô thị còn là mai dong để dòng vốn quốc tế chảy vào Việt Nam với lượng kiều ăn năn gửi về hàng năm ổn định ở mức 5 tỷ USD. Tới ngày 30/9/2019, kiều hối chuyển về TP. HCM ước đạt 3,3 tỷ USD. Lượng đầu tư, sắm cổ lỗ phần của gần 3.300 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Tp HCM năm 2018 cũng đạt khoảng 6 tỷ đô la Mỹ.

Phó Thống đốc NHNN, ông Nguyễn Kim Anh cho rằng, việc xây dựng TP.HCM biến thành trọng tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế có ý nghĩa đặc biệt to lớn, là yếu tố mang tầm vóc kế hoạch của tổ quốc, có tầm tác động sâu rộng đến toàn cục nền kinh tế Việt Nam. Ông khuyến nghị một số điểm đối với "Đề án Sản xuất TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế".

Thứ nhất, TP.HCM cần kiên trì thực hiện hiệu quả chế độ đặc biệt theo tinh thần Quyết nghị 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt phát hành TP.HCM mà địa phương đã và đang chấp hành gần 2 năm qua.

Thứ nhị, TP.HCM dành đầu tiên dồn vào một chỗ vào 4 đột phá ý tưởnrg gồm: Thể chế giễu, hạ tầng cơ sở (nhất là cơ sở vật chất liên lạc, logistics, ICT, cơ sở vật chất trả tiền…), nguồn nhân lực chất lượng tốt và công nghệ – công nghệ.

Thứ ba, theo Phó Thống đốc, TP. HCM cần niềm nở lãnh đạo, phối thích hợp thực hiện hiệu quả Quyết định 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về ý tưởnrg phát hành ngành nghề nhà băng và Quyết định 242/ QĐ-TTg ngày 28/2/2019 phê duyệt y Đề án "Cơ cấu lại hoạt động mua bán chứng khoán và thị trường bảo hiểm tới năm 2020 và xác định phương hướng tới năm 202"; cũng như Chiến lược tổ quốc về vốn đầu tư hoàn toản (mà Chính phủ sẽ ban hành trong thời gian tới).

Thứ tư, thu hút các đơn vị vốn đầu tư quốc tế tới đặt hội sở giao dịch và mở rộng hoạt động tại Việt Nam duyệt việc tiếp tục cải thiện không gian kinh tế - xã hội, khác lạ là môi trường kinh doanh. Đồng thời, tăng mạnh cải cách hành chính trong ngành nguồn vốn - tiền tệ để góp phần giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch, và nâng cao hiệu quả hoạt động chu chuyển vốn cũng như cung ứng các phục vụ nguồn vốn.

Thứ năm, tạo vấn đề kiện hấp dẫn lực lượng chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao (nhất là trong các lĩnh vực chủ chốt như vốn đầu tư – ngân hàng, ICT, giáo dục, y tế, quản lý hành chính công, liên lạc, không gian, KH-CN….) đến sinh sống, khiến cho việc lâu dài tại TP HCM. Phấn đấu đưa Thành phố biến thành một trong những thành phố đáng sống và làm cho việc trong khu vực và quốc tế.  

Từ góc nhìn của chuyên gia, TS. È Du Lịch, Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nghĩ rằng, mặc dầu mục tiêu xây đắp TP.HCM biến thành trọng tâm tài chính quốc tế đã được xác định từ lâu, đương nhiên đến hiện thời mọi ý tưởng vẫn đang dang dở, thậm chí vai trò còn giảm dần, xét về diện tích hoạt động mua bán nguồn vốn đối với cả nước.

Theo ông Lịch, nhường như ý tưởng xây đắp Trọng điểm nguồn vốn TP.HCM theo xác định phương hướng của Bộ Chính trị tới năm 2020 ít được nhắc tới trong những năm gần đây.

Ông Lịch nghĩ rằng, Đề án Phát hành TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế cần được khiến rõ về mặt chủ trương. Xác định lại xem Đề án là sự thông liền công tác trước đây bị gián đoạn hay dồn vào một chỗ cơ bản vào nâng vị trí vai trò của TP.HCM với một tầm nhìn mới. 

Vị chuyên gia này nghĩ là TP.HCM cần đặt ra lộ trình tiêu chí từng giai đoạn để xây dựng khuông trung tâm tài chính diện tích lớn. Theo đó, trong giai đoạn đầu Chính phủ cần hợp nhất, xác định chủ trương Kế hoạch sản xuất kinh tế- phường hội 10 năm 2021-2030 để triển khai các chính sách và cách thức chi tiết.

Ngọc Bích

Trí thức trẻ/ SBV


Có thể bạn quan tâm: bat dong san