Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa lên tiếng BCTC thích hợp nhất quý 3/2019. 

[Cập nhật liên tục] Toàn cảnh kết quả kinh doanh của các ngân hàng quý 3/2019 - Ảnh 1.

Theo đó, trong quý 3, lợi nhuận trước thuế của nhà băng đạt 1.030 tỷ đồng, tăng đến 224% so với cùng kỳ.

Chi tiết, thu nhập lãi thuần của Sacombank trong kỳ tăng đến 41% lên 2.925 tỷ đồng. Ngoài ra đó, lợi nhuận trong khoảng hoạt động phục vụ tăng 19% đạt 747 tỷ; hoạt động buôn bán ngoại ăn năn lãi 202 tỷ, tăng 31%. Lãi từ trao đổi chứng khoán, lợi nhuận từ hoạt động khác đều khả quan hơn so với cùng kỳ. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động của Sacombank trong quý 3 tăng 36% đạt hơn 4.000 tỷ.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm, lãi trước thuế của Sacombank đạt 2.491 tỷ đồng, tăng 89%. Lãi ròng đạt 1.923 tỷ, cao hơn 2 lần mức đạt được cùng kỳ.

Trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 10.800 tỷ, tăng 36%; trong đó các mảng buôn bán đều có kết quả khả quan. Nhà băng đã chi 6.686 tỷ cho chi tiêu hoạt động, tăng 22,3% so với cùng kỳ; trích 1.684 tỷ đồng cho chi phí ngừa không may trong 9 04 tuần, tăng 43%.

Tại ngày 30/9, tổng của nả của Sacombank là 450.200 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13,2% đạt 290.477 tỷ. Vận động tiền gửi của khách hàng tăng 14,3% đạt 399.370 tỷ đồng.

Cuối 04 tuần 9, nợ xấu nội bảng tại Sacombank là 5.808 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 3% so với hồi đầu năm, mức tăng này thấp hơn phổ biến so với tăng trưởng nguồn hỗ trợ. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Sacombank giảm trong khoảng 2,2% xuống còn 2%. Tính thêm cả số trái khoán của VAMC, ước lượng tỷ trọng nợ xấu của Sacombank cuối tháng 9 là khoảng 11,6%, giảm khá phổ thông so với mức 14,7% hồi đầu năm.

Lãi dự thu của ngân hàng cũng có chuyển biến tích cực. Các khoản lãi, phí phải thu tại ngày 30/9 là 20.610 tỷ đồng, giảm khá nhiều so với mức 23.154 tỷ đồng hồi đầu năm. Các khoản phải thu cũng giảm trong khoảng 23.729 tỷ đồng xuống còn 21.369 tỷ đồng.

Hình như, triến trình giải quyết nợ xấu tại Sacombank đang được đẩy tốc độ hơn. Trong 9 04 tuần, lãi từ hoạt động khác (bao gồm thu hồi xử lý nợ) tăng tới 176%, đạt 845 tỷ đồng.


Xem nhiều hơn: dat xanh