Giảm số lượng, tập trung chất lượng kiểm toán

Định hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho nhân thức, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, công ty tập huấn nâng cao trình độ và kĩ năng kiểm toán; sắp xếp đủ thời điểm xong xuôi vừa đủ các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được công ty thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã triển khai 214/227 đoàn, xong xuôi 147/214 đoàn và xét phê duyệt, phát hành 122 Thông báo kiểm toán (BCKT). Dự kiến tới 31/10/2019, KTNN sẽ cơ bản chấm dứt hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với xác định phương hướng xây đắp KHKT năm 2020 như trên, toàn ngành nghề tập trung kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Hình như đó, trong định hướng kiểm toán năm 2020, KTNN chọn kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận phố hội đon đả để tổ chức chấp hành nhằm đánh giá toàn diện việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

"Chủ động bố trí nhân công và thời gian để thực hiện các nhiệm vụ được Chỉ đạo Đảng, Nhà nước giao theo luật pháp tại Khoản 2, Yếu tố 10 Luật Kiểm toán nhà nước, khác biệt là việc thi hành kiểm toán kết quả tư vấn định giá và giải quyết các yếu tố nguồn vốn trước khi chính thức công bố trị giá đơn vị cổ hủ phần hóa", công bố dự định chiến lược kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, KTNN tập trung kiểm toán đối với các tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan trung ương có quy mô ngân sách lớn để xác thực tính chính xác, chân thực của lên tiếng quyết toán ngân sách, dịch vụ công việc duyệt thông báo quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các thức giấc, thành phố trực thuộc trung ương.

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các công ty nguồn vốn - ngân hàng, lựa chọn các tổ chức, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước có quy mô thích hợp để kiểm toán lên tiếng tài chính, các hoạt động can dự đến điều hành, dùng vốn, của cải nhà nước năm 2019. Cấu kết với đó là việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng điểm là tổ chức, tổng công ty nhà nước.

Trong khi đó, KTNN tiếp tục đánh giá thực trạng công việc quản lý tài chính và cũ rích phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các công ty được kiểm toán; bình chọn các hoạt động quản lý, bảo đảm phát hành lành mạnh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Trong phần này, KTNN cũng chấp hành kiểm toán lên tiếng vốn đầu tư, các hoạt động can hệ đến quản lý, dùng vốn, của nả nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và vài ngân hàng có diện tích lớn để bình chọn thực trạng tài chính của tổ chức và hiệu quả công việc quản lý, điều hành chế độ tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự kiến chọn kiểm toán vài chuyên đề có quy mô lớn, khuôn khổ rộng để đơn vị kiểm toán nhằm đánh giá vừa đủ, xuyên suốt công việc quản lý, sử dụng tài chính công, của nả công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, dùng nguồn vốn đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, sản xuất kinh tế xã hội.

Bên cạnh, KTNN chấp hành kiểm toán đối với "việc phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư còn lại của ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn quá trình 2016-2020 và phòng ngừa 10% tại các bộ ngành, địa phương do Quốc hội giao" theo Quyết nghị số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ tin tức, trong đó: "Tiếp tục chọn thi hành các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ tin tức theo đúng các thứ tự, chuẩn mực đã được ban hành thích hợp với các luật pháp và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Hình như, KTNN cũng chọn lựa một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội ân cần, đặc biệt là các chủ đề về không gian để chấp hành kiểm toán nhằm bình chọn tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của nả công trong công việc bảo kê môi trường.

Những ngành nghề nào sẽ bị kiểm toán?

Ngành nghề NSNN: Ngoài kiểm toán Lên tiếng quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ, dự định kiểm toán 12 Bộ, tổ chức trung ương và 41 thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự định chọn 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó dồn vào một chỗ kiểm toán các chủ đề can hệ đến kiểm soát an ninh môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động nguồn vốn vay cho người nghèo, nhà đất thị trấn hội...

Ngành chuyên đề: Dự kiến lựa chọn 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề khuôn khổ rộng  và các chương trình - dự án thuộc lĩnh vực an sinh - thị trấn hội, phát hành kinh tế vùng, việc điều hành khoáng sản, tài nguyên và một vài chuyên đề về công việc quản lý thu ngân sách và  điều hành đầu tư XDCB...

Ngành đầu tư xây đắp và chương trình, dự án: Dự định thực hiện 34 cuộc kiểm toán dự án đầu cơ, trong đó có phổ thông công trình lớn, được dư luận quan tâm như: Các công trình BT thuộc Khu thị trấn mới Thủ thiêm Đô thị Hồ Chí Minh; Đầu cơ xây dựng tuyến phố vành đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến tuyến đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông quá trình 2017-2020; các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh môi trường Thị trấn Hồ Chí Minh; đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và công trình các con phố sắt thị trấn Thủ đô...

Lĩnh vực công ty và đơn vị tài chính - ngân hàng: KTNN dự định thi hành 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng nhà nước; 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 03 ngân hàng thương mại.

Ngành quốc phòng: Dự kiến doanh nghiệp 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 công ty dự toán, 03 công ty, 01 công trình đầu tư.

Ngành an ninh, khối tập đoàn Đảng: Dự kiến đơn vị 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Đất nước Hồ Chí Minh; 27 công an thức giấc, thành phố trực thuộc trung ương; 21 thức giấc ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: bds