CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) công bố báo cáo nguồn vốn phù hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập thuần đạt 874,3 tỷ đồng, tăng 5,6% so với quý 3 năm ngoái, trong khi chi tiêu giá vốn tăng đến 12,9% nên lãi gộp thu về còn hơn 370 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính, mà cốt yếu là thu lãi tiền gửi tăng 3,6 tỷ đồng, lên 32,2 tỷ đồng. Còn chi phí nguồn vốn xấp xỉ bằng cùng kỳ, đạt 25,7 tỷ đồng. Tính đến hết quý 3 tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang giảm hơn 310 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 753 tỷ đồng, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 326 tỷ đồng, còn hơn 231 tỷ đồng.

Trừ thêm chi tiêu bán hàng, chi phí quản ký và các loại thuế, quý 3 Dược Hậu Giang còn lợi nhuận sau thuế 117,4 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ.

Dược Hậu Giang (DHG): LNST 9 tháng giảm 6% xuống 427 tỷ đồng, có hơn 1.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 2.617 tỷ đồng, giảm 2% so với doanh thu 2.670 tỷ đồng thực hiện được cùng kỳ năm ngoái và kết thúc 66% chiến lược năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 481 tỷ đồng, xong xuôi 64% chỉ tiêu lãi được giao cho cả năm. Lãi sau thuế đạt 427,4 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ.

Tính tới hết quý 3/2019 ngoài khoản tài chính gửi không kỳ hạn và tiền gửi kỳ hạn dưới 3 04 tuần tổng hơn 41 tỷ đồng, thì Dược Hậu Giang còn khoản tiền gửi có kỳ hạn 1.363,5 tỷ đồng, giảm 96 tỷ đồng so với đầu năm.

Dược Hậu Giang (DHG): LNST 9 tháng giảm 6% xuống 427 tỷ đồng, có hơn 1.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng - Ảnh 2.

Tham khảo BCTC quý 3/2019

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản