HoREA kiến nghị hội nghị nhà thông thường cư nên tính mỗi m2 diện tích tương ứng một phiếu biểu quyết thay vì theo từng căn hộ.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa lên tiếng phiên bản góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế nhạo quản lý, dùng nhà bình thường cư, trong đó có điểm mới là kiến nghị tính quyền biểu quyết hội nghị nhà tầm thường cư theo tổ chức m2.

Theo quy định hiện hành, quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà tầm thường cư được tính theo công ty căn hộ. Theo đó, mỗi căn hộ tương ứng với một phiếu biểu quyết. Đối với phần diện tích khác trong nhà tầm thường cư chẳng phải là căn hộ thì mỗi phần diện tích sàn xây đắp tương đương với diện tích sàn xây dựng của căn hộ lớn nhất theo kiến tạo được phê duyệt tại nhà thông thường cư đó có một phiếu biểu quyết.

Tuy nhiên, Hiệp hội kiếm được thấy pháp luật hiện giờ không công bình giữa những người sở hữu căn hộ lớn, vừa hoặc nhỏ bé. Ngoài ra với chủ đầu tư, người chiếm hữu phần diện tích khác, mỗi phần diện tích sàn xây dựng tương đương với diện tích sàn xây đắp của căn hộ có diện tích lớn nhất, là bất cập.

Vì yếu tố này khiến cho nhà đầu tư và người chiếm hữu phần diện tích khác bị thiệt hại. Vì thế, Hiệp hội buộc phải quyền biểu quyết này nên tính theo tổng số m2 như phương pháp tính quyền biểu quyết trong công ty cổ phần.

Vũ Lê


Xem nhiều hơn: bat dong san