Hưng Im Khu đô thị Đại An tại huyện Văn Giang sau khi hoàn thành có quy mô dân cư khoảng 42.000 người. 

UBND tỉnh Hưng Yên ổn vừa phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ trọng 1/500 Khu thành phố Đại An. Nhà đầu tư công trình là Tổ chức kinh doanh cổ phần Đầu tư xây đắp Đại An - tổ chức kinh doanh con của Cơ quan Geleximco.

Công trình rộng 293,9 ha, thuộc thành phố Như Quỳnh, phường Tân Quang đãng (quận Văn Lâm) và thị trấn Nghĩa Trụ (thị xã Văn Giang). Khi xong xuôi, công trình sẽ có diện tích dân số khoảng 42.000 người.

Tỉnh Hưng Lặng trước đó chỉ được nhân thức tới với mảng bất động sản công nghiệp và vài công trình đô thị sinh thái, trong đó có Khu thị trấn Ecopark do Công ty cũ rích phần Đầu tư và Tạo ra thị trấn Việt Hưng (Vihajico) khiến chủ đầu tư. Tất nhiên, vừa mới đây, vài chủ đầu tư có động thái nghiên cứu những công trình lớn tại đây. 

Bốn tuần 7, Cơ quan Vingroup được UBND tỉnh Hưng Lặng phê phê chuẩn lập quy hoạch công trình Khu thành phố phía Đông sông Điện Biên với tổng diện tích dự kiến 232 ha. Đơn vị trực thuộc Tổ chức Hoà Phát hồi 04 tuần 6 cũng xin chấp nhận chủ trương đầu tư một loạt công trình, trong đó ngoài các khu kĩ nghệ còn có Khu đô thị tại huyện Ân Thi, quy mô 150 ha.

MIK Group cũng mới buộc phải được khảo sát, lập quy hoạch, buộc phải đầu tư dự án Khu thị trấn Villa Park Hưng Yên ổn, quy mô khoảng 830 ha tại 5 phường thuộc huyện Văn Giang và Yên ổn Mỹ.

Nguyễn Hà


Tham khảo thêm: mua nha