Hưng Yên Khu thành phố Đại An tại huyện Văn Giang sau khi xong xuôi có quy mô dân cư khoảng 42.000 người. 

UBND thức giấc Hưng Yên vừa phê phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An. Nhà đầu tư dự án là Công ti cũ rích phần Đầu tư xây đắp Đại An - tổ chức kinh doanh con của Cơ quan Geleximco.

Dự án rộng 293,9 ha, thuộc thị trấn Như Quỳnh, thị trấn Tân Quang đãng (huyện Văn Lâm) và thị trấn Nghĩa Trụ (quận Văn Giang). Khi chấm dứt, dự án sẽ có diện tích dân số khoảng 42.000 người.

Tỉnh Hưng Lặng trước đây chỉ được biết tới với mảng BĐS công nghệ và một số dự án thành phố sinh thái, trong đó có Khu đô thị Ecopark do Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất thị trấn Việt Hưng (Vihajico) khiến nhà đầu tư. Tất nhiên, vừa qua, một số nhà đầu tư có động thái nghiên cứu những dự án lớn tại đây. 

04 tuần 7, Tổ chức Vingroup được UBND tỉnh giấc Hưng Im phê chuẩn y lập quy hoạch dự án Khu thành phố phía Đông sông Điện Biên với tổng quy mô dự định 232 ha. Công ty trực thuộc Cơ quan Hoà Phát hồi 04 tuần 6 cũng xin chấp nhận chủ trương đầu cơ một loạt dự án, trong đó ngoài các khu công nghiệp còn có Khu thị trấn tại thị xã Ân Thi, diện tích 150 ha.

MIK Group cũng mới yêu cầu được thăm dò, lập quy hoạch, bắt buộc đầu cơ công trình Khu thành phố Villa Park Hưng Im, quy mô khoảng 830 ha tại 5 xã thuộc thị xã Văn Giang và Yên Mỹ.

Nguyễn Hà


Đọc thêm: dat xanh