Hưng Im Khu thành phố Đại An tại thị xã Văn Giang sau khi xong xuôi có quy mô dân cư khoảng 42.000 người. 

UBND thức giấc Hưng Yên vừa phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ trọng 1/500 Khu đô thị Đại An. Nhà đầu tư công trình là Công ty cũ kĩ phần Đầu tư xây dựng Đại An - công ty con của Cơ quan Geleximco.

Dự án rộng 293,9 ha, thuộc thành phố Như Quỳnh, xã Tân Quang (quận Văn Lâm) và phố Nghĩa Trụ (quận Văn Giang). Khi chấm dứt, công trình sẽ có diện tích dân số khoảng 42.000 người.

Tỉnh Hưng Im trước đó chỉ được biết đến với mảng bất động sản kĩ nghệ và vài công trình thị trấn sinh thái, trong đó có Khu đô thị Ecopark do Công ti cổ lỗ phần Đầu tư và Sản xuất thành phố Việt Hưng (Vihajico) khiến chủ đầu tư. Tuy nhiên, mới đây, vài nhà đầu tư có động thái tìm hiểu những công trình lớn tại đây. 

Tháng 7, Công ty Vingroup được UBND thức giấc Hưng Yên phê chuẩn y lập quy hoạch công trình Khu đô thị phía Đông sông Điện Biên với tổng quy mô dự định 232 ha. Đơn vị trực thuộc Tổ chức Hoà Phát hồi 04 tuần 6 cũng xin chấp thuận chủ trương đầu tư một loạt công trình, trong đó ngoài các khu công nghiệp còn có Khu đô thị tại quận Ân Thi, quy mô 150 ha.

MIK Group cũng mới đề nghị được dò la, lập quy hoạch, đề nghị đầu tư dự án Khu thành phố Villa Park Hưng Yên ổn, diện tích khoảng 830 ha tại 5 phố thuộc thị xã Văn Giang và Im Mỹ.

Nguyễn Hà


Tham khảo thêm: dat xanh