CTCP Phục vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HAX) vừa báo cáo thông tin xây dựng Ban giải đáp cao cấp để thảo luận với The Class Hyosung (thuộc tổ chức Hyosung Hàn Quốc) sau khi chiếm được Thư đề nghị sắm cổ lỗ phiếu của công ty đối tác này. Trước đây HĐQT Haxaco đã phê duyệt việc giao Tổng Giám đốc nghiên cứu các giấy tờ hành chính về việc tăng tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong khoảng 49% tới 100%.

Được nhân thức, Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Hải sẽ giữ vai trò trưởng Ban giải đáp cao cấp, trong đó ban giải đáp có nhiệm vụ thảo luận với nhà đầu tư nước ngoài trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của cũ kĩ đông, kiếm tìm công ti chứng khoán để ký hợp đồng giải đáp.

Ghi kiếm được, Hyosung đòi hỏi tỷ lệ sở hữu cổ hủ phần trên 51%, vì vậy đối tác làm ăn Hàn Quốc phải thực hiện chào sắm công khai theo qui định.

Hiện, phía Haxaco công bố giá điều đình không thấp hơn 50.000 đồng/cp (tức cao hơn 2,5 lần thị giá hiện nay), khi mà giá bán Hyosung buộc phải là 45.000 đồng/cp. Ban tư vấn của Haxaco cũng lên chiến lược khiến cho việc với Ban tư vấn tài chính của Hyosung (tổ chức kinh doanh kiểm toán KPMG Samjong) để tạo điều kiện cho công ty đối tác tiếp xúc số liệu nguồn vốn đã được thông báo công khai trên hoạt động mua bán.

Kết quả trao đổi (ý kiến) phải được thông báo lại Hội đồng quản trị và xin quan niệm cổ hủ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê phê chuẩn hoặc tại ĐHĐCĐ bất thường phê duyệt y trong trường phù hợp quan trọng.

Trên thị trường, cổ lỗ phiếu HAX đang kịch trằn tại mức 20.350 đồng/cp. Ghi kiếm được, cổ phiếu HAX chuyển mình tăng cường trong khoảng giữa 04 tuần 6/2019, tăng trưởng hơn 45% thị giá từ mức 14.000 đồng chỉ sau 4 tháng.

Haxaco (HAX): Cổ phiếu tăng mạnh, đàm phán bán 51% vốn cho đối tác Hàn với giá không thấp hơn 50.000 đồng/cp - Ảnh 1.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dat xanh