CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Ô tô Trường Hải đăng ký tìm 5 triệu cp. Trước giao dịch ô tô Trường Hải chiếm hữu 291.388.000 cp (tỷ trọng 26,29%). Đàm phán dự định chấp hành trong khoảng 31/10 tới 30/11/2019.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc, đạt yêu cầu sắm 200.000 cp. Trước giao dịch ông Hoàng chiếm hữu 1.94.558 cp (tỷ lệ 1,805%). Giao dịch dự định thực hiện trong khoảng 31/10 đến 30/11/2019.

CTCP Tạo ra nhà N Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hải, em ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ toạ HDDQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau thương lượng xuống 251.709 cp (tỷ trọng 0,43%). Giao dịch thực hiện trong khoảng 27/9 đến 25/10/2019.

CTCP Địa ốc Siêu thị Lớn (RCL): Ông Vũ Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc, đẵ bán 100.0000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 800 cp. Thương lượng thi hành ngày 21/10/2019.

CTCP giải đáp điện lực dầu khí vietnam (PPE): Ông Nguyễn Văn Đức, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn thể 299.400 cp (tỷ trọng 15,97%) và không còn là cũ rích đông lớn. Thương lượng thực hiện ngày 24/10/2019.

CTCP Dược phẩm TV. Pharm (TVP): Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ toạ H ĐQT, chứng nhận sắm 500.000 cp. Trước thương lượng ông Sơn chiếm hữu 223.545 cp (tỷ lệ 2,02%). Đàm phán dự định chấp hành từ 29/10 tới 22/11/2019.

CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI (PSI): CTCP Hồng Ngân đã bán 3.207.200 cp, giảm lượng chiếm hữu trong khoảng 3.251.300 cp (tỷ trọng 5,43%) xuống 44.100 cp (tỷ lệ 0,07%) và không còn là cũ rích đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 14/10/2019.

CTCP Dược Đồng Nai (DPP): CTCP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông đã sắm 404.091 cp (tỷ lệ 20,35%) và biến thành cũ kĩ đông lớn. Đàm phán chấp hành ngày 18/10/2019.

Mai Nguyễn

Theo Vốn đầu tư Plus


Xem tại: gia nha dat