CTCP Hóa chất căn bản Miền Nam (mã chứng khoán CSV) báo cáo báo cáo tài chính thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập giảm nhẹ 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 388,2 tỷ đồng. Lãi gộp từ bán hàng và cung ứng dịch vụ đạt 109 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 28,1%.

Chi phí nguồn vốn trong quý mà chủ chốt là chi phí lợi nhuận mượn gấp đôi cùng kỳ, đạt 3,6 tỷ đồng, khi mà thu nhập nguồn vốn giảm gần 1 tỷ đồng, còn 5,7 tỷ đồng. Đương nhiên, chi tiêu quản lý bán hàng trong quý bỗng ngột giảm gần người tình so với cùng kỳ, còn 8,9 tỷ đồng chủ quản do khoản hoàn nhập dự phòng ghi nhận trong quý.

Kết quả, quý 3 Hóa chất Căn bản Miền Nam lãi sau thuế 67 tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý 3 năm rồi, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 64,1 tỷ đồng.

Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): 9 tháng lãi trước thuế 228 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.146 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ và kết thúc trên 78% kế hoạch lãi cả năm.

Thu nhập tài chính giảm 6,3 tỷ đồng, chi tiêu vốn đầu tư tăng 3,6 tỷ đồng, tổng chi tiêu bán hàng và chi tiêu quản lý tổ chức giảm 4,3 tỷ đồng là những cội nguồn chính làm cho LNTT còn 227,7 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ và kết thúc 77,7% mục tiêu lãi được giao cho cả năm.

LNST còn 181,7 tỷ đồng, giảm 4,5% so với lợi nhuận làm được 9 bốn tuần đầu năm 2018, trong đó LNST ghi kiếm được về cho cổ hủ đông công ti mẹ đạt 178 tỷ đồng. EPS đạt 4.028 đồng.

Tính tới hết quý 3/2019 Hóa chất cơ bản Miền Nam còn 43 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn ở nhà băng (giảm 11 tỷ đồng so với đầu năm), còn 95 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn (giảm 19 tỷ đồng so với đầu năm) và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm còn 110 tỷ đồng (giảm 120 tỷ đồng so với đầu năm).

Ngoài ra đó dư mượn nợ thuê nguồn vốn ngắn hạn còn 67 tỷ đồng (tăng 17 tỷ đồng so với đầu năm) và dư mượn nợ thuê nguồn vốn dài hạn 120 tỷ đồng (tăng 73 tỷ đồng so với đầu năm).

Xem thêm BCTC quý 3/2019

Mạnh Linh

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất