CTCP Hưng Cường thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) thông báo kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu vững mạnh nhưng lợi nhuận lại giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 thu nhập thuần đạt gần 751 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ do doanh thu mảng thương nghiệp giảm. Giá vốn hàng bán cũng đẩy mạnh 46% làm lợi nhuận gộp thu về giảm 20% so với cùng kỳ, đạt gần 57 tỷ đồng.

Đáng lưu ý chi phí vốn đầu tư trong kỳ tăng bỗng biến lên gấp đôi, lên mức gần 19 tỷ đồng, trong đó cục bộ là khoản chi phí lãi vay. Chi tiêu quản lý đơn vị cũng tăng cường 45%, lên gần 20 tỷ đồng. Sau giảm trừ, lãi sau thuế HTN thu về đạt 14,6 tỷ đồng, giảm 63% cùng kỳ 2018.

Hưng Thịnh Incons (HTN): LNST quý 3 giảm 63% so với cùng kỳ, cổ phiếu đã phục hồi từ đáy - Ảnh 1.

Lũy kế 9 04 tuần đầu năm, doanh thu HTN đạt hơn 2.406 tỷ, giảm 7% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 88 tỷ, giảm 23% so với 9 bốn tuần đầu năm rồi. So với chiến lược đạt 4.865 tỷ đồng thu nhập và 216,7 tỷ đồng lãi cả năm 2019 thì HTN mới chấp hành được tuần tự 49% và 41% tiêu chí chiến lược đã đề ra.

Tính đến cuối quý 3/2019 tổng của cải HTN đạt gần 4.427 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm, trong đó phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 2.214 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu kỳ. Nợ phải trả tăng 13%, chiếm hơn 3.783 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn giảm đáng kể từ hơn 117 tỷ đồng còn 3,7 tỷ đồng.

Sau đợt chạm đáy hồi giữa 04 tuần 8, cổ hủ phiếu HTN đã phục hồi và hiện đang giao dịch ở mức 17.600 đồng/cp, tăng 6% trong gần 3 04 tuần.

Hưng Thịnh Incons (HTN): LNST quý 3 giảm 63% so với cùng kỳ, cổ phiếu đã phục hồi từ đáy - Ảnh 2.

Nam Hạ

Theo Nhịp Sống Việt


Xem tại: bat dong san