CTCP Đầu tư và Phát triển Đa tổ quốc I.D.I (mã chứng khoán IDI) vừa phê duyệt việc khai triển sản xuất cũ rích phiếu trả cũ rích tức còn lại năm 2018.

Theo đó IDI dự kiến sản xuất gần 29,7 triệu cũ rích phiếu trả cổ tức tỷ trọng 15% cho cũ rích đông. Trị giá phát triển theo mệnh giá gần 297 tỷ đồng. Tài chính sản xuất lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2018.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 doanh thu thuần đạt gần 6.343 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2017 và mới chấm dứt 92,5% kế hoạch được giao. Lãi sau thuế đột biến đạt gần 644 tỷ đồng, tăng 87,7% so với năm 2017 và vượt tới 11% tiêu chí lãi cả năm mà ĐHCĐ uỷ thác. Tổng LNST chưa phân phối tới cuối năm 2018 đạt 470 tỷ đồng.

IDI thông qua phương án phát hành gần 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2018 - Ảnh 1.

Theo lên tiếng trong khoảng phía công ty, thu nhập năm 2018 tăng trưởng mạnh do công ty đã chấp hành công việc sản xuất thị trường tốt, khác lạ là hoạt động mua bán China. Bên cạnh đó năm 2018 công ti bổ sung thêm sản phẩm mới là trái cây thủy sản với hơn 1.000 tỷ đồng số tiền thu về từ việc bán sản phẩm. Còn lãi tăng bỗng nhiên biến so với cùng kỳ nhờ lợi thế khi những doanh nghiệp cùng ngành nghề chạm mặt gian truân vì không đủ sức khỏe tài chính và không tự chủ được nguồn chất liệu như tổ chức kinh doanh.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 3.711 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ còn lãi sau thuế lại giảm 28,6%, còn 226 tỷ đồng. Duyên do lợi nhuận nửa đầu năm nay giảm sút do chi phí giá vốn đội lên cao.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia nha dat