Tổng Tổ chức kinh doanh Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – VEAM (Mã CK: VEA) thông báo lên tiếng vốn đầu tư thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập thuần 1.111 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Dù thế, giá vốn hàng bán quý 3 lên đến 1.116 tỷ đồng làm cho VEAM lỗ gộp gần 5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty ghi kiếm được khoản lãi gộp lên đến 120 tỷ đồng.

Thu nhập nguồn vốn (cốt yếu lợi nhuận tiền gửi ngân hàng) trong kỳ của VEAM đạt 254 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. VEAM hiện có gần 15.000 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương gửi nhà băng, chiếm hữu gần một nửa tổng tài sản công ty.

Hình như đó, hoạt động liên doanh câu kết chỉ mang về cho VEAM 1.655 tỷ đồng trong quý 3, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, VEAM là doanh nghiệp nắm giữ 30% cũ kĩ phần Honda, 20% cũ kĩ phần Toyota, 25% cổ phần Ford và đây cũng là nguồn lợi nhuận chính yếu của công ty trong nhiều năm qua.

Sau khi trừ đi các chi phí nảy sinh trong kỳ, VEAM đạt 1.733 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2019, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, lũy kế 9 04 tuần, VEAM ghi kiếm được thu nhập thuần 3.353 tỷ đồng, giảm 28% nhưng lãi sau thuế tăng gần 6% so với cùng kỳ lên 5.152 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ lỗ phần (EPS) 9 04 tuần đạt 3.858,11 đồng.

Lợi nhuận quý 3 VEAM giảm sút, nắm giữ gần 15.000 tỷ đồng tiền và tương đương tiền - Ảnh 1.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: gia dat saigon