Tổng tổ chức kinh doanh Thép vn – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố báo cáo tài chính phù hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu và lãi đều giảm bớt so với cùng kỳ.

Chi tiết, tính riêng quý 3 thu nhập thuần đạt 5.702,5 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 3 năm rồi, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm 6,6% nên lợi nhuận gộp thu về còn 168 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 2,9%.

Thu nhập vốn đầu tư trong quý đạt 18,8 tỷ đồng, khi mà cùng kỳ thu thanh 126,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý hơn 64 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lợi nhuận vay gần 50 tỷ đồng.

Tính tới hết quý 3/2019 VnSteel còn 536 tỷ đồng bạc gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 04 tuần. Dường như công ti còn 452 tỷ đồng bạc gửi kỳ hạn trên 3 bốn tuần tới dưới 1 năm và 28 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm. Tổng tiền mang đi gửi hơn 1.000 tỷ đồng.

VnSteel cũng ghi nhận tổng nợ phải trả giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm, còn 6.043 tỷ đồng, trong đó riêng dư mượn nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn 3.341 tỷ đồng (giảm 227 tỷ đồng so với đầu năm) và dư mượn nợ thuê nguồn vốn dài hạn gần 38 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý các công ty liên doanh câu kết mang về 85 tỷ đồng lợi nhuận, chưa bằng 1/3 số lãi 275 tỷ đồng ghi kiếm được trong quý 3 năm ngoái.

Doanh thu giảm kéo theo chi tiêu bán hàng giảm 33 tỷ đồng, còn gần 63 tỷ đồng, còn chi tiêu quản lý đơn vị cũng giảm được 13 tỷ đồng, còn gần 98 tỷ đồng.

Những nguồn gốc trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 41,77 tỷ đồng, bằng 29% lợi nhuận thực hiện được trong quý 3 năm rồi, trong đó lãi sau thuế thuộc về cũ kĩ đông tổ chức kinh doanh mẹ chỉ 24,9 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 17.982 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm rồi và hoàn thành trên 85,6% ý tưởnrg năm.

Thu nhập nguồn vốn tăng 128 tỷ đồng, lên 202 tỷ đồng; chi tiêu vốn đầu tư tăng 97 tỷ đồng, lên 270 tỷ đồng; và phần lợi nhuận/lỗ trong khoảng công ti liên doanh liên kết đạt 225 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng giảm 38 tỷ đồng, chi phí điều hành tổ chức giảm 16 tỷ đồng là những nguyên nhân chính tác động khiến cho lợi nhuận trước thuế còn 504 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp công ti vượt tới 68% chỉ tiêu lãi cả năm mà ĐHCĐ uỷ thác.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lãi sau thuế còn 445 tỷ đồng, giảm sâu tới 43% so với lợi nhuận giải quyết được 9 04 tuần đầu năm rồi. Trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ hủ đông công ti mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng. EPS đạt 1.034 đồng.

Lượng hàng tồn kho tới cuối quý còn 3.768 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời gian đầu năm. Tổng của cải tăng 226 tỷ đồng, lên 15.118 tỷ đồng.

Đọc thêm BCTC quý 3/2019

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất