Đây là những nhà cấp 4 quy mô 100m2 có kiến tạo khá nhiều chủng loại đẳng cấp từ cổ đại tới Tây Âu, Bắc Âu, nhưng mục đích chính vẫn là để dịch vụ tốt hơn cuộc sống và nhu cầu sinh hoạt của con người với chi tiêu thấp khoảng 300-400 triệu tiền việt

Trong khoảng Khóa:


Xem nhiều hơn: mua dat