Xem xét thêm một ngày nghỉ lễ

Trong Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Công phu – Thương binh và Phường hội, trưởng ban biên soạn thảo dự thảo Bộ luật Công tích sửa đổi, đã xin rút buộc phải tăng thêm một ngày nghỉ có hưởng lương cho người công trạng vào ngày 27/7. Khởi thủy của việc xin rút này bắt nguồn trong khoảng sự không đồng tình của nhiều đại biểu Quốc hội.

Dĩ nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lấy ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật và kiến nghị của Tổng Liên đoàn Công huân vn về nhân tố này. Theo đó, rộng rãi quan điểm đề nghị tiếp diễn bắt buộc bổ sung luật pháp về việc gia tăng ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người công trạng và chọn ngày Gia đình vietnam (28/6).

Trước những quan điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra hai phương thức để các Đại biểu Quốc hội đàm đạo tại hội trường vào ngày 23/10 trong khuôn khổ ngày làm cho việc thứ 3, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

- Phương án 1: không bổ sung ngày nghỉ lễ.

- Cách thức 2: bổ sung một ngày người công huân được nghỉ khiến việc, hưởng nguyên lương và chọn ngày Mái ấm vietnam (ngày 28/6 dương lịch).

Tăng tuổi hưu

Thông báo tóm tắt Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Công tích (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề cập tới tuổi nghỉ hưu. Theo đó, Chủ trương vấn đề chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu chung đối với người công trạng là nhằm thể nhạo báng hóa quan niệm của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW với chỉ tiêu dài lâu để chủ động đối phó với xu hướng già hóa dân số diễn ra với tốc độ cao của Việt Nam, phục vụ ý định của thị trường công tích.

Tuy nhiên, vẫn có 2 quan niệm khác biệt về điều này. Quan niệm thứ nhất cho rằng, cần quy định rõ lịch trình thực hiện trong dự thảo Bộ luật như phương án Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 7. Ý kiến thứ nhị nghĩ là, chỉ nên pháp luật về nguyên tắc để giao Chính phủ pháp luật, hướng dẫn cho phù hợp với lĩnh vực nghề, thuộc tính công tác, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn và cung, cầu của thị trường công huân, thiên hướng già hóa dân số..., không nhất mực phải có lộ trình như nhau đối với các hàng ngũ công lao khác biệt và người công phu (nhất là hàng ngũ công lao trực tiếp) sẽ dễ hài lòng hơn.

Tăng giờ khiến

Những khác lạ bao quanh việc mở mang sườn ký hợp đồng khiến thêm giờ tối đa (Yếu tố 107), cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu trong công bố. Về ý kiến của bản thân mình, UBTVQH nghĩ là giảm giờ làm cho là thiên hướng hiện đại, khác biệt trong bối cảnh kĩ nghệ ngày một tạo ra, tay nghề người công tích ngày một cao, cần giảm thì giờ khiến việc để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người công huân.

Bên cạnh đó, Việc tăng thời giờ làm thêm trong nhân tố kiện công việc thanh tra, rà soát, chế nhạo tài xử lý vi phạm còn hạn giễu cợt sẽ có thể dẫn tới tình trạng công ty lợi dụng ngày giờ làm cho thêm, khai thác tối đa sức công trạng, hậu quả là người công phu sẽ hết sạch sức công lao sớm hơn so với tuổi công huân.

Chính cho nên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành việc đề xuất mở rộng khung ký hợp đồng giờ khiến thêm tối đa dù thực tiễn người sử dụng công lao và người công phu có ý định. Tất nhiên, Chính phủ vẫn ước muốn tiếp tục trình Quốc hội phương thức tăng thời giờ làm thêm như đã trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội tiếp tục bàn thảo. Chính vì vậy, UBTVQH cũng đưa ra 2 cách thức để xin quan điểm các ĐBQH.

- Cách thức 1: pháp luật theo hướng giữ khung thỏa thuận giờ khiến cho thêm tối đa như Bộ luật hiện hành, nhưng cần ghi rõ nâng thời giờ làm cho thêm theo tháng là 40 giờ/04 tuần thay vì 30 giờ/04 tuần và bổ sung quy định cụ thể về các trường phù hợp được công ty khiến thêm giờ trong khoảng trên 200 giờ đến 300 giờ/năm để người công tích nhân thức, khiến cho cơ sở cho việc giám sát tuân hành, kiểm soát an ninh được quyền lợi, sức khỏe của người công trạng.

- Phương thức 2: nâng sườn ký hợp đồng giờ làm thêm tối đa từ 300 giờ theo qui định hiện hành lên 400 giờ/năm theo đề xuất của Chính phủ. Quy định theo phương thức này không khống giễu cợt thời gian làm cho thêm giờ theo 04 tuần, nhưng Chính phủ phải tiếp diễn tìm hiểu các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng danh mục chi tiết các đơn vị quản lý, nghề được mở mang khung làm cho thêm từ trên 300 giờ tới 400 giờ, bình chọn ảnh hưởng và bổ sung qui định trả lương lũy tiến làm cho thêm giờ kể trong khoảng giờ thứ 201 hoặc trong khoảng giờ thứ 301 trở đi và trình Quốc hội dự thảo Nghị định chi tiết.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: mua nha