Tính đến bốn tuần 8, tín dụng đổ tham gia BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Thông báo của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính tới hết 04 tuần 8/2019, nguồn đầu tư chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích buôn bán và mục đích dùng) chiếm giữ hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đây, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính tới 30/8/2018, phát triển nguồn hỗ trợ toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, nguồn hỗ trợ đổ vào bất động sản tính tới tháng 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu tư vào các ngành nghề tiềm tàng rủi ro như bất động sản, chứng khoán...

Hình như đó, theo số liệu của báo cáo tính tới 04 tuần 8/2019, tín dụng đổ vào lĩnh vực công nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm giữ tỷ lệ 19,6%; tín dụng  lĩnh vực xây đắp tăng 7,6%, chiếm hữu gần 9,7%. Nguồn đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm hữu 61,8%.

Dư nợ tín dụng đối với ngành nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm đoạt gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty nhỏ và vừa tăng 11,4%, chiếm gần 18,7%; ngành xuất khẩu tăng hơn 13%, choán 3,16%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm hữu 2,91%; doanh nghiệp Áp dụng công nghệ cao tăng 22%, chiếm hữu 0,41%.

Cập nhật đến cuối 04 tuần 9/2019, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Đọc thêm: bat dong san