Tính đến bốn tuần 8, tín dụng đổ vào BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Báo cáo của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết tháng 8/2019, nguồn vốn vay chảy tham gia BĐS (bao gồm cả mục đích buôn bán và mục đích sử dụng) chiếm hữu hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Lúc trước, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, phát triển nguồn vốn vay toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, tín dụng đổ vào BĐS tính tới 04 tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Nhà băng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp diễn kiểm soát ngặt nghèo tín dụng vào các ngành tiềm tàng rủi ro như BĐS, chứng khoán...

Bên cạnh đó, theo số liệu của lên tiếng tính tới 04 tuần 8/2019, tín dụng đổ tham gia lĩnh vực công nghiệp tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm hữu tỷ trọng 19,6%; nguồn vốn vay  ngành nghề xây dựng tăng 7,6%, chiếm gần 9,7%. Nguồn đầu tư cho ngành nghề phục vụ tăng gần 9,3%, chiếm 61,8%.

Dư nợ nguồn vốn vay đối với ngành nghề nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm hữu gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty bé dại và vừa tăng 11,4%, choán gần 18,7%; ngành xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm đoạt 3,16%; ngành nghề kĩ nghệ cung cấp tăng 1,85%, chiếm 2,91%; tổ chức vận dụng công nghiệp cao tăng 22%, choán 0,41%.

Cập nhật đến cuối 04 tuần 9/2019, nguồn đầu tư đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat