Đại hội đã chuẩn y việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giữ vững nhiệm kỳ 2019-2014, theo đó, ông Vũ Quang Lãm chính thức đảm nhiệm Chủ toạ HĐQT nhiệm kỳ này. 

Lúc trước, tham gia 04 tuần 6/2018, ông Vũ Quang Lãm đã được HĐQT Saigonbank quyết định cho thôi giữ chức danh Giám đốc điều hành để trợ thì thời đảm đang công tác của Chủ tịch HĐQT sau khi ông Phạm Văn Thông – nguyên Chủ tịch HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy TP.HCM tại nhà băng.

Được nhân thức, ông Vũ Quang quẻ Lãm sinh ngày 5/9/1969, hiện là thây mặt phần vốn góp của các cổ lỗ đông là Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Công ti TNHH một thành viên Xây dựng và Buôn bán Nhà Phú Nhuận.

Ông Lãm ra trường Đại học Tài chính – Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế TPHCM), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Tân Chủ tịch Saigonbank xuất thân là kế toán Tổ chức kinh doanh Phát hành nhà huyện 1; Nhân viên Xí nghiệp chế biến hàng Xuất khẩu Tân Thuận; Chuyên viên phòng Đầu tư tu bổ – Sở Vốn đầu tư TP. HCM. Ông trải đời qua các chức phận Phó Trưởng phòng Ngân sách – Sở Nguồn vốn TP. HCM; Trưởng phòng Đầu cơ tu bổ – Sở Tài chính TP.HCM; Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu cơ Nguồn vốn Nhà nước TP.HCM (trong khoảng 2013 – 4/2017).

Trong khoảng 04 tuần 4/2017 tới nay ông Lãm đảm nhiệm cán bộ thây mặt vốn Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà phú Nhuận.

Từ bốn tuần 6/2017 - 6/2018, ông Vũ Quang Lãm là Thành viên HĐQT, đại diện quản lý vốn góp của các cổ lỗ đông Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên Xây đắp dự và Buôn bán Nhà Phú Nhuận, kiêm Tổng giám đốc Saigonbank.

ĐHĐCĐ của Saigonbank cũng đã chuẩn y danh sách 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, ngoài ông Vũ Quang quẻ Lãm còn có bà È cổ Thị Phương Khanh; ông Trần Thanh Giang; ông Trằn Quốc Thanh; ông Nguyễn Cao Trí và một thành viên chủ quyền là bà Phạm Thị Kim Lệ.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông cũng bầu Ban giữ vững nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm có 3 thành viên là bà Đặng Thị Kiều Phước, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha