CTCP Khu vực chợ nước Đầm Sen (DSN) vừa báo cáo ước lượng kết quả buôn bán năm 2019. Chi tiết, Công ti ước doanh thu thực hiện cả năm là 220 tỷ đồng, tương ứng lãi trước thuế 122 tỷ đồng.

Đặt ý tưởnrg cho năm 2019, DSN hy vọng thu nhập đạt 219 tỷ đồng, tỷ lệ cổ hủ hậm hực thiểu 36% vốn vấn đề lệ. Nửa đầu năm, Công ti ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tuần tự gần 138 tỷ đồng và 77,5 tỷ đồng.

Với kết quả ước lượng đến hiện nay, HĐQT DSN dự kiến thu nhập năm 2020 sẽ đạt 215 tỷ đồng. HĐQT cũng phê chuẩn chiến lược tiếp tục triển khai các dự án Rượu Thanh Long, Trung tâm phân tích và ứng dụng vi sinh… để đi vào hoạt động buôn bán sớm nhất.

Về Đầm sen nước, tiền thân là Tổ chức kinh doanh TNHH Công Viên Nước đầm Sen được thi công vào ngày 29/08/1998. Tổ chức kinh doanh được xây cất dựa trên liên doanh giữa Tổ chức kinh doanh Du lịch Phú Thọ - thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ti Cổ phần Sài Gòn với số vốn ban đầu là 43,9 tỷ đồng hoạt động buôn bán trong ngành cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí – sport dưới nước và câu kết với Công ty Dịch vụ Phú Thọ đầu tư khai thác các trò chơi tại Bến xe Văn hóa Đầm Sen.

Công viên nước Đầm Sen ước lãi trước thuế 112 tỷ đồng cả năm 2019 - Ảnh 1.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ nhà đất