Cao su Phước Hoà (PHR) vừa báo cáo BCTC riêng quý 3/2019 với thu nhập 256 try đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 383 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận tăng chủ đạo nhờ phát sinh khoảng lợi nhuận khác hơn 329 tỷ đồng.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm 2019, PHR đạt thu nhập thuần gần 686 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 523 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 3% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 1.

Đa số khoản doanh thu khác của PHR trong 9 04 tuần đầu năm là tiền thu bồi hoàn thực hiện dự án với 331 tỷ đồng. Bên cạnh đó là 113 tỷ đồng thu nhập trong khoảng thanh lý của nả nhất quyết.

PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 2.
PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 3.

Túc Mạch

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ bất động sản