Tổng Tổ chức kinh doanh khí vietnam (PVGAS, GAS) vừa báo cáo BCTC thích hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 19.038 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5% so với quý 3/2018. Trong đó, doanh thu trong khoảng chuyển vận khí và bán khí tăng, trái lại thu nhập xây lắp giảm.

Ngoài ra đó, giá vốn xây lắp đẩy mạnh làm cho lãi gộp tương ứng đạt 4.330 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ do giá vốn tăng mạnh.

Khấu trừ các chi phí, GAS ghi kiếm được lãi trước thuế hơn 3.688 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả quý 3/2018.

Luỹ kế 9 bốn tuần đầu năm, GAS đạt 58.030 tỷ thu nhập, tăng nhẹ so với mức 56.600 tỷ cùng kỳ. Lãi trước thuế luỹ kế đạt 11.317 tỷ đồng. tương đương cùng kỳ.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 1.

Tính tới thời điểm 30/9/2019, Công ty ghi nhận tổng của nả 62.558 tỷ đồng, trong đó của nả ngắn hạn dạt 42.492 tỷ và tài sản dài hạn 20.065 tỷ đồng. Ghi nhận, GAS có khoản tài chính khá dồi dào với hơn 5.933 tỷ tiền mặt và tương đương tiền mặt, đồng hành hơn 22.599 tỷ đồng bạc gửi nhà băng. Nợ phải trả Tổ chức kinh doanh xấp xỉ 15.299 tỷ đồng, nợ mượn (ngắn và dài hạn) hơn 3.000 tỷ đồng, có giảm so với đầu kỳ. Vốn chủ chiếm hữu GAS hiện vào mức 47.259 tỷ đồng, trong đó bao gồm 18.946 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 6.985,5 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân chia.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua nha