Tổng thu ngân sách của Quảng Nam đã đạt 79,3% dự toán năm, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Thu nội địa 13.844 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán giao, giảm 27,6% so cùng kỳ năm trước. Thu xuất nhập khẩu đạt 4.499 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tổng thu nội địa 9 tháng năm 2019, có những khoản thu đạt khá cao so với dự toán, như: thu thuế doanh thu cá nhân, đạt 125%; thu tiền dùng đất đạt 121%; lệ phí trước bạ đạt 101,5%.

Bên cạnh đó, Cục thống kê cho nhân thức các nguồn thu nhập chủ đạo nảy sinh từ kinh tế đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết, thu trong khoảng khối các tổ chức có vốn đầu cơ nước ngoài đạt 1.422 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán, giảm gần 29% so với cùng kỳ. Thu từ kinh tế quốc doanh chỉ đạt 484 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng xem xét nhất là nguồn chiếm được coi là đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tổng thu, đó là ngành kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm trên 53% tổng thu; gần 67% dự toán thu nội địa), qua 9 tháng năm 2019 chỉ đóng góp 8.796 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, giảm 29,4% so với cùng kỳ.

Căn do chủ quản khiến cho nguồn thu phát sinh từ kinh tế giảm là do nguồn thu nhập từ DNNN đạt thấp do thời tiết khô hạn, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất kiến tạo, dự đoán nguồn thu nhập này khó có kỹ năng đạt dự toán.

Trong khi đó, nguồn thu nhập chính yếu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp nghiệp ngoài quốc doanh là số thu trong khoảng hoạt động ô tô Trường Hải (chiếm đoạt trên 77% dự toán thu khu vực này; chiếm gần 52% dự toán thu trong nước năm 2019).

Dĩ nhiên, theo Cục thống kê Quảng Nam, ô tô du lịch Trường Hải đang đối diện trước sự cạnh tranh ác liệt từ xe du nhập khi xe ô tô ngao du dưới 9 chỗ ngồi nhập cảng về vn tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2018, còn trong nước, xe ô tô ngao du đóng gói, lắp ráp của Vinfast, Hyundai cũng được tung ra hoạt động mua bán khá thu hút làm cho việc tiêu thụ xe ô tô của Trường Hải lúc này càng trở thành gian truân.

Số thu 9 tháng trong khoảng hoạt động ô tô Trường Hải đóng góp khoảng trên 6.500 tỷ đồng, đạt 68,7 % dự toán.

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam cũng cho nhân thức một số nguồn vẫn còn thất thu, nhất là ngành khai thác khoáng sản, tài nguyên, đất đai, dịch vụ…

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm ước đạt 12.141 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu cơ sản xuất đạt 4.860 tỷ đồng, gần bằng 43% so với dự toán năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 7.279 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

N.Dương

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: gia dat saigon