Về hoạt động mua bán bất động sản và nhà đất, Thủ tướng đòi hỏi phải kiểm soát ngặt nghèo hoạt động mua bán BĐS; xúc tiến tạo ra nhà ở thị trấn hội cho người doanh thu thấp và công nhân Khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý, dùng và xúc tiến việc làm mới, xây dựng lại nhà phổ biến cư; xúc tiến xây đắp hệ thống tin tức, dữ liệu về thị trường BĐS và nhà ở...

Về công tác quản lý hoạt động xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục tổng phù hợp, bình chọn về công tác giữ vững đảm bảo chất lượng của các dự án đầu tư xây đắp để đề nghị nội dung về sửa đổi, bổ sung các pháp luật quy định về xây dựng theo hướng tiếp tục nâng cao vai trò của điều hành nhà nước trong việc kiểm soát sự tuân hành nghiêm trang quy hoạch xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu cơ xây dựng;

song song thi hành phân cấp, phân quyền có lí và lồng ghép các thủ tục hành chính trong đầu cơ xây đắp theo nguyên lý dễ chơi hóa và rút ngắn thời gian chấp hành các giấy má, cơ quan nhà nước chỉ tập trung thi hành các nhiệm vụ về quản lý nhà nước, không thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm/ quyền hạn của nhà đầu tư.

UBND thức giấc, đô thị trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm công việc điều hành đơn độc tự xây đắp thị trấn, tăng nhanh công tác thanh tra, rà soát việc tuân thủ các quy định về trơ khấc tự xây đắp của các chủ thể tham gia hoạt động đầu cơ xây dựng, đảm bảo nguyên tắc rất nhiều các nhà cửa xây đắp phải được tập đoàn có trách nhiệm ở địa phương rà soát, giám sát theo luật pháp ngay từ khi khởi công tới khi chấm dứt; các vi phạm về bơ vơ tự xây đắp phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và triệt để.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: mua nha