Sự cố đổ trộm dầu thải đầu nguồn nước sông Đà xảy ra hôm 8.10, đến nay sau gần 20 ngày công tác giải quyết hậu quả, giải quyết môi trường tại kênh dẫn nước vẫn đang được thực hiện.

Từ Khóa:


Xem nhiều hơn: mua dat