Tính đến 04 tuần 8, tín dụng đổ tham gia bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Thông báo của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính tới hết 04 tuần 8/2019, nguồn đầu tư chảy tham gia BĐS (bao gồm cả mục đích buôn bán và mục đích dùng) choán hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đây, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, tăng trưởng nguồn vốn vay toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, nguồn đầu tư đổ vào BĐS tính tới tháng 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp diễn giữ vững chặt chẽ nguồn vốn vay tham gia các lĩnh vực tiềm tàng rủi ro như BĐS, chứng khoán...

Bên cạnh đó, theo số liệu của báo cáo tính đến 04 tuần 8/2019, nguồn vốn vay đổ vào lĩnh vực công nghiệp tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm hữu tỷ lệ 19,6%; nguồn vốn vay  ngành xây đắp tăng 7,6%, chiếm gần 9,7%. Nguồn vốn vay cho ngành phục vụ tăng gần 9,3%, choán 61,8%.

Dư nợ nguồn hỗ trợ đối với lĩnh vực nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm hữu gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; tổ chức nhỏ và vừa tăng 11,4%, chiếm hữu gần 18,7%; lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm giữ 3,16%; ngành nghề công nghiệp cung cấp tăng 1,85%, chiếm đoạt 2,91%; tổ chức ứng dụng kĩ nghệ cao tăng 22%, choán 0,41%.

Cập nhật đến cuối 04 tuần 9/2019, nguồn hỗ trợ đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản