Bộ Công thương nghiệp cho nhân thức, ngày 24/10/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT áp dụng giải pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số item thép phủ màu (hay thường gọi là tôn màu) có cỗi nguồn từ nước Hàn Quốc và TQuốc.

Theo đó, mức thuế CBPG được ứng dụng cho các tổ chức xuất khẩu thép phủ màu của TQuốc là trong khoảng 2,53% đến 34,27% và của Hàn Quốc là trong khoảng 4,71% đến 19,25%.

Trước đó, Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành vụ việc điều tra tham gia bốn tuần 10 năm 2018 trên cơ sở vật chất kết quả giám định Giấy má yêu cầu vận dụng giải pháp CBPG của đại diện ngành đóng gói nội địa nộp vào bốn tuần 8 năm 2018.

Trải qua 12 tháng dò la theo đúng quy định của Luật Điều hành ngoại thương, Hiệp định Chống bán phá giá của WTO và các luật pháp can dự, Bộ Công Thương đã phối phù hợp với các công ty can dự lưu ý và bình chọn kỹ càng ảnh hưởng của hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động của ngành sản xuất nội địa, mức độ bán phá giá của các tổ chức đóng chai, xuất khẩu của Hàn Quốc và TQuốc cũng như xem xét, tính toán ảnh hưởng đối với các cấp sản xuất hạ nguồn và người tiêu xài các item thép phủ màu.

Hành vi và chừng mực bán phá giá nói trên đã gây cố gắng ép đáng kể cho các chỉ số hoạt động của ngành sản xuất trong nước, biểu lộ ở các chỉ tiêu như: sản lượng đóng chai, lượng bán hàng, doanh thu, lãi, thị phần, hàng tồn kho có phổ biến cô động trong giai đoạn điều tra, đặc biệt trong quá trình 7 tháng cuối năm 2018 tới nay, các chỉ số này đều cho thấy khuynh hướng suy giảm rõ rệt, phổ quát các công ty đóng hộp nội địa thua lỗ, nhiều dây chuyền sản xuất phải dứt hoạt động và phổ biến công phu đã phải nghỉ việc.

Trong trường hợp hàng hóa du nhập không thuộc khuôn khổ hàng hóa theo biểu đạt tại Yếu tố 1 của Lên tiếng ban hành kèm Quyết định số 3198/QĐ-BCT, công ty có thể đề nghị rà soát phạm vi hàng hóa theo quy định của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ qui định cụ thể một số điều của Luật Điều hành ngoại thương về các biện pháp phòng thủ thương nghiệp hoặc nộp giấy má đề nghị miễn trừ theo qui định của Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/ 4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương pháp luật chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng ngự thương mại.

Tùng Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản