CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Việt Nam Đồng) báo cáo thông báo nguồn vốn hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu hoạt động 418 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 88,3 tỷ đồng, giảm 24%; Lợi nhuận trong khoảng các khoản cho vay và phải thu 105,2 tỷ đồng, tăng 9%. Tính đến cuối quý 3, dư nợ cho vay margin của Việt Nam Đồng đạt 2.950 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ so với đầu năm.

Lãi từ các khoản đầu cơ nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt 100,3 tỷ đồng, tăng 24%. Trong danh mục HTM của VND hiện có 5.564 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Lợi nhuận trong khoảng các của cải nguồn vốn chuẩn bị để bán (AFS) trong quý 3 của Việt Nam Đồng đạt 8 tỷ đồng, khi mà cùng kỳ năm trước chỉ là 45 triệu tiền việt. Danh mục AFS của VND hiện có trị giá 877 tỷ đồng, bao gồm 453 tỷ đồng trái khoán Chính phủ và 416 tỷ đồng Trái khoán tổ chức.

Lợi nhuận từ các của cải vốn đầu tư ghi nhận thông qua lợi nhuận/lỗ (FVTPL) ghi kiếm được 100,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Danh mục FVTPL của VND hiện có giá trị ghi sổ 1.496 tỷ đồng và công ty đã trích lập đề phòng 347 tỷ đồng. Trong danh mục FVTPL, PTI vẫn là cổ phiếu có giá trị ghi sổ lớn nhất với 458 tỷ đồng, ngoài ra còn có MBB (81 tỷ đồng), MWG (65,2 tỷ đồng), VIC (71,8 tỷ đồng), LTG (112,6 tỷ đồng)…

VNDIRECT (VND) lãi quý 3 tăng trưởng 6%, hoàn thành 48% kế hoạch đề ra trong năm 2019 - Ảnh 1.

Chi tiêu hoạt động trong kỳ tăng 32% lên 97 tỷ đồng; Chi phí vốn đầu tư tăng 61% lên 112,4 tỷ đồng và chỉ có Chi phí điều hành giảm nhẹ 9% xuống 69 tỷ đồng.

Kết quả, Việt Nam Đồng ghi nhận 111,5 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý 3, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Dù thế, lũy kế 9 04 tuần, VND chỉ đạt 232,8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. So với ý tưởnrg lãi sau thuế 487 tỷ đồng đã được ĐHCĐ duyệt trong năm 2019, Việt Nam Đồng mới chỉ hoàn thành 48% tiêu chí đề ra.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: gia nha dat