Mục tiêu bình thường của đề án là đẩy mạnh đào tạo, bồi bổ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, địa điểm việc làm cho và khung năng lực theo luật pháp, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây đắp hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng tốt, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng dùng ngoại ngữ thành thạo trong công tác và khiến việc trong môi trường quốc tế.

30% cán bộ, công chức xã đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3

Mục tiêu cụ thể nỗ lực đến hết năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở TƯ (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh giấc, cấp thị xã ở địa phương (dồn vào một chỗ vào cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

60% nhân viên và 50% nhân viên giữ chức vụ chỉ đạo, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, điều hành cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành nghề có đòi hỏi dùng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo pháp luật.

Đến năm 2030 có 60% cán bộ, công chức ở TƯ; 35% cán bộ, công chức cấp thức giấc, cấp quận ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo luật pháp và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

70% viên chức và 60% nhân viên giữ chức vụ chỉ đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo luật pháp và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức chỉ huy, điều hành cấp phố dưới 40 tuổi công việc tại địa bàn hoặc ngành nghề có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo qui định và ngoại ngữ chuyên ngành nghề.

Đánh giá năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ nhiệm chỉ đạo

Để thi hành các chỉ tiêu này, Thủ tướng yêu cầu tập trung tham gia một vài nhiệm vụ giải pháp, trong đó có việc chấp hành rà soát, bình chọn năng lực trong đào tạo, tẩm bổ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên theo tiếp xúc chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là tăng nhanh nhân tố kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đòi hỏi hội nhập quốc tế.

Theo từng quá trình 5 năm và hàng năm, các bộ, lĩnh vực, địa phương bắt đầu kiểm tra thực trạng và tổng hợp ý định huấn luyện, tẩm bổ ngoại ngữ của lực lượng cán bộ, công chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để xây đắp ý tưởnrg và đơn vị đào tạo, bồi bổ...

Kinh phí thực hiện đề án được bố trí trong khoảng dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính, huy động hợp pháp khác. Còn kinh phí đảm bảo cho hoạt động tập huấn, bổ dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được sắp xếp từ ngân sách nhà nước và đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, tư nhân trong và ngoài nước theo luật pháp của luật pháp.

Đối với nhân viên, nguồn kinh phí đào tạo, bổ dưỡng được sắp xếp từ nguồn vốn đầu tư của công ty sự nghiệp công lập; đóng góp của viên chức và các nguồn hợp lí khác.

Thời gian chấp hành đề án trong khoảng 2019 đến hết năm 2030.

Theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được qui định như sau:

photo-1

Bộ GD&ĐT thừa nhận 10 cơ sở vật chất giáo dục huấn luyện được tham gia kiểm tra năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Nước nhà Thủ đô, ĐH Thủ đô, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC, ĐH Thái Nguyên, ĐH CầnThơ, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Vinh.


Theo Thu Hằng

Vietnamnet


Xem nhiều hơn: bds