Theo Bộ Nông nghiệp và Tạo ra vùng quê, trong 10 tháng 5 2019, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt gần 6,7 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng khai thác đạt 3,16 triệu tấn, tăng 4,4%; nuôi trồng đạt 3,54 triệu tấn, tăng 6,2%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 7,06 tỉ USD (tỉ trọng choán 21,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nghề nông nghiệp), giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, về nuôi trồng thủy sản như, sản lượng tôm sú ước đạt 215 nghìn tấn, tăng 1,6%; tôm thẻ đạt 389 nghìn tấn, tăng 8,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,76 tỉ đô la. Giá tôm chất liệu, hiện thời, loại tôm 1 cỡ 100 con tại đồng bằng sông Cửu Long có giá khoảng 95.000 đồng/kg; tại miền trung và miền Bắc: Khoảng 100.000 đồng/kg.

Về cá tra , sản lượng ước đạt 1,19 triệu tấn, tăng 8,6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,66 tỉ USD. Giá cá nguyên liệu nghiêng ngả ở mức khoảng 20.000-22.000 đồng/kg. Với các hộ nhập cuộc chuỗi hòa hợp thì giá cá cao hơn, đảm bảo có lợi nhuận 1.000 -2.000 đồng/kg. Dự định nguồn cung ứng cá chất liệu vẫn còn phổ quát, đủ phục vụ cho yêu cầu chế biến, xuất khẩu.

Về các item khác, thì cá nước lã: 2 ngàn tấn; nhuyễn thể: 220 nghìn tấn; cá rô phi 150 nghìn tấn; cá biển 40.000 tấn; rong biển 100.000 tấn.

Theo đánh giá của các chuyên gia xuất khẩu thủy sản, hiện nay, Ấn Độ và các nước nuôi tôm đã hết vụ đóng hộp tôm chính; ý định tiêu dùng vật phẩm thủy sản tăng; các hoạt động mua bán trọng tâm như: EU, Hoa Kỳ, khác biệt là China có yêu cầu tăng tham gia cuối năm. Giá tôm, cá tra chất liệu tại ĐBSCL hiện đã tăng trở lại do các nhà máy đóng hộp tăng tậu.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của Hiệp định hòa bình thương nghiệp sẽ tạo nền móng để các đơn vị nâng cao sức cạnh tranh. Khác lạ là việc Mỹ thừa nhận tương đương với cá tra Việt Nam sẽ là động lực cần thiết để đẩy mạnh xuất khẩu. Dự báo sản lượng tôm và cá tra đạt và vượt ý tưởnrg đề ra, bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất, xuất khẩu (cá tra hiện còn khoảng 500.000 tấn; tôm sú ước khoảng hơn 100 nghìn tấn; tôm thẻ chân trắng ước khoảng trên 180 nghìn tấn).

Tuy nhiên, dự đoán về giá tôm, cá tra xuất khẩu sẽ khó khăn tăng cao.

Theo Minh Nhung

Lao Động


Xem tại: gia nha dat