Trên cơ sở vật chất quan điểm của Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tin tức và Truyền thông, Công nghệ và Công nghiệp và các chuyên gia trên các ngành nghề; Bộ Giao thông Vận chuyển vận thống nhất và kết nạp sửa đổi vài nội dung chính.

Xe hợp đồng công nghiệp phải dán chữ "Taxi" hoặc "Xe Taxi"

Đối với với nội dung luật pháp về hộp đèn đối với xe taxi, Bộ Liên lạc Vận chuyển vận sửa đổi nội dung pháp luật tại điểm b khoản 1 Yếu tố 6 của dự thảo Nghị định như sau:  Xế hộp kinh doanh vận vận tải hành khách bằng taxi bao gồm taxi trả tiền bằng đồng hồ, và taxi có dùng dụng cụ trả tiền, kết nối bằng ứng dụng điện tử được quyền chọn lựa gắn khung đèn với chữ "Taxi" nhất mực trên nóc xe với kính thước tối thiểu là 12x30 cm hoặc dán cố định cụm từ "Xe Taxi" làm bằng nguyên liệu phản quang quẻ trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm từ "Xe Taxi" là 06 x 20 cm.

Trường hợp chọn lựa gắn khung đèn với chữ "Taxi" nhất quyết trên nóc xe thì ko phải niêm yết cụm từ "Xe Taxi".

Bộ Giao thông Vận chuyển vận khẳng định: Việc sửa đổi luật pháp như trên là hoàn toàn thích hợp với những pháp luật luật pháp hiện hành. Xem thêm thực tiễn một số nước trên nhân loại cũng không yêu cầu xe taxi phải có khung đèn; đảm bảo tiết kiệm chi tiêu cho công ty, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận vận tải; đáp ứng ý định nhiều chủng loại của người địa phương.

Đồng thời đảm bảo đồng đẳng giữa loại hình xe taxi và xe thích hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi Áp dụng công nghệ.

Việc điều hành nhà nước đối với 2 loại hình trên sẽ được chấp hành bằng các khí cụ nhận biết trực quan, qua vũ trang giám sát hành trình và bằng chính phần mềm của doanh nghiệp.

Việc khuyến khích các tổ chức ứng dụng kĩ nghệ trong hoạt động buôn bán vận tải và công tác điều hành nhà nước bằng công nghệ hoàn toàn thích hợp với ý thức Quyết nghị số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chế độ chủ động tham gia cuộc cách mệnh công nghệ 4.0; cùng lúc bảo đảm sự hợp nhất về quan niệm của VCCI, Viện sản xuất kinh tế trung ương và các Bộ, ngành nghề liên quan...

Hộ buôn bán cá thể được tham gia xe phù hợp đồng công nghiệp

Đối với nội dung lắp đặt camera để ghi hình tài xế và trên xe nhằm đảm bảo an toàn, bình yên cho hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công việc điều hành nhà nước, Bộ Liên lạc Vận chuyển vận đã hấp thụ, hợp nhất cùng Bộ Công an và sửa đổi nội dung luật pháp tại khoản 2 Nhân tố 13, khoản 2 Yếu tố 14 và điểm b khoản 5 Yếu tố 34 của dự thảo Nghị định.

Chi tiết, Quy định tại khoản 2 Điều 13: "2. Trước ngày 1 04 tuần 7 năm 2021, siêu xe buôn bán vận vận tải hành khách có sức chứa trong khoảng 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera bảo đảm ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe) trong suốt thời kỳ xe tham gia liên lạc. Dữ liệu hình ảnh được cung ứng cho công ty Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép khi có đòi hỏi.

Thời điểm lưu trữ hình ảnh tại camera lắp trên xe đảm bảo: Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly tới 500 km; Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Qui định tại khoản 2 Nhân tố 14: "2. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, ôtô buôn bán vận chuyên chở hàng hoá bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera bảo đảm ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong suốt giai đoạn xe nhập cuộc giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung ứng cho tổ chức Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép khi có yêu cầu.

Thời điểm lưu trữ hình ảnh tại camera lắp trên xe đảm bảo: Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km; Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Luật pháp tại điểm b khoản 5 Điều 34: "b) Hình ảnh trong khoảng camera lắp trên xe phải được truyền về đơn vị kinh doanh vận vận tải; công ty buôn bán vận vận chuyển có nghĩa vụ lưu trữ trong thời điểm tối thiểu 72 giờ gần nhất".

Dường như, Bộ Giao thông Vận vận tải cũng bổ sung tham gia dự thảo Nghị định về việc hộ kinh doanh cá thể được nhập cuộc hoạt động kinh doanh loại hình xe phù hợp đồng, vấn đề này hoàn toàn phù hợp với Luật giao thông tuyến đường bộ, Luật dân sự và các luật pháp liên quan.

Đương nhiên, việc tham gia hoạt động kinh doanh của đối tượng này phải vâng lệnh mọi vấn đề kiện về kinh doanh vận vận tải: phải có giấy phép buôn bán vận chuyên chở, nhân tố kiện về lái xe và giấy phép tài xế hạng thích hợp; phải lắp trang bị Giám sát hành trình; phải có niêm yết tin tức về hộ kinh doanh cá thể bên ngoài xe; phải có phù hiệu do Sở Liên lạc vận chuyên chở cấp; phải xây dựng và chấp hành thứ tự đảm bảo an ninh giao thông; phải chịu nghĩa vụ đóng thuế và những nghĩa vụ liên quan đến người công phu…

Tại dự thảo Nghị định lần này, Bộ Liên lạc Vận chuyên chở cũng đã chuyển tổng thể các nội dung qui định có thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và phạt bổ sung sang quy định tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên lạc trục đường bộ và con đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ).

Theo Kiều Linh

Vneconomy


Xem tại: bat dong san